Nieuwe recepten

De duivel blijft niet

De duivel blijft niet

Ingrediënten

  • 2 delen donkere rum
  • 1 deel pompoenpuree
  • 1 deel intense gemberlikeur
  • 1 deel Sparkling Ice Black Cherry
  • Geraspte gember

Routebeschrijving

Schud rum, pure, gemberlikeur en geraspte gember over ijs en giet in de beker.

Voeg Sparkling Ice Black Cherry toe en garneer met gemberwortel "grafsteen".


De duivel blijft niet - Recepten

Nieuwe internationale versie
Wees alert en nuchter van geest. Je vijand de duivel sluipt rond als een brullende leeuw op zoek naar iemand om te verslinden.

New Living vertaling
Blijf waakzaam! Pas op voor je grote vijand, de duivel. Hij sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Engelse standaardversie
Wees nuchter, wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Berean Studiebijbel
Wees nuchter en alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Bereaanse letterlijke bijbel
Wees nuchter kijken. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, zoekende wie te verslinden,

King James Bijbel
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Nieuwe King James-versie
Wees nuchter, wees waakzaam, want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1995
Wees nuchter van geest, wees alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1977
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Versterkte Bijbel
Wees nuchter [evenwichtig en gedisciplineerd], wees alert en te allen tijde voorzichtig. Die vijand van jou, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw [hevig hongerig], op zoek naar iemand om te verslinden.

Christelijke standaardbijbel
Wees nuchter, wees alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Holman christelijke standaardbijbel
Wees serieus! Wees alert! Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Amerikaanse standaardversie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden,

Aramese Bijbel in gewoon Engels
Wees alert, wees bedachtzaam, want uw vijand Satan brult als een leeuw en loopt en zoekt wie hij zal verslinden.

Hedendaagse Engelse versie
Wees op je hoede en blijf wakker. Je vijand, de duivel, is als een brullende leeuw, die rondsluipt om iemand te vinden om aan te vallen.

Douay-Rheims Bijbel
Wees nuchter en waakzaam: want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.

Engelse herziene versie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Vertaling van goed nieuws
Wees alert, wees op uw hoede! Je vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

GODS WOORD® Vertaling
Houd je geest helder en wees alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw terwijl hij op zoek is naar iemand om te verslinden.

Internationale standaardversie
Wees helder en alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Letterlijke standaardversie
Wees nuchter, waakzaam, want je tegenstander de duivel loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

NET Bijbel
Wees nuchter en alert. Je vijand de duivel is als een brullende leeuw op jacht naar iemand om te verslinden.

Nieuwe Hart Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Weymouth Nieuwe Testament
Houd elke passie in bedwang en wees alert. Uw grote aanklager, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw om te zien wie hij kan verslinden.

Wereld Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

De letterlijke vertaling van Young
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

Taak 1:7
"Waar kom je vandaan?" zei de HEERE tot Satan. 'Van het zwerven door de aarde,' antwoordde hij, 'en er heen en weer in lopen.'

Spreuken 28:15
Als een brullende leeuw of een aanvallende beer is een goddeloze heerser over een hulpeloos volk.

Mattheüs 24:42
Blijf daarom waakzaam, want u weet niet op welke dag uw Heer zal komen.

Marcus 4:15
Sommige zijn als de zaden langs het pad, waar het woord wordt gezaaid. Zodra ze het horen, komt Satan en neemt het woord weg dat in hen was gezaaid.

2 Korintiërs 2:11
opdat Satan ons niet te slim af zou zijn. Want we zijn niet onwetend van zijn plannen.

2 Timoteüs 4:17
Maar de Heer stond mij bij en sterkte mij, zodat door mij de boodschap volledig zou worden verkondigd en alle heidenen het zouden horen. Dus ik werd verlost uit de muil van de leeuw.

Jakobus 4:7
Onderwerp u dan aan God. Weersta de duivel en hij zal van je wegvluchten.

1 Petrus 1:13
Bereid daarom uw geest voor op actie. Wees nuchter. Stel uw hoop volledig op de genade die u zal worden gegeven bij de openbaring van Jezus Christus.

Openbaring 12:10
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: "Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God, en de autoriteit van Zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen - hij die hen dag beschuldigt en nacht voor onze God.

Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekend wie hij zal verslinden:

1 Petrus 1:13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop tot het einde toe op de genade die u zal worden gebracht bij de openbaring van Jezus Christus

1 Petrus 4:7 Maar het einde van alle dingen is nabij: weest daarom nuchter en waakt in gebed.

Mattheüs 24:48-50 Maar als die slechte dienaar in zijn hart zegt: Mijn heer stelt zijn komst uit

Esther 7:6 En Esther zei: Tegenstander en vijand! is deze slechte Haman. Toen werd Haman bang voor de koning en de koningin.

Taak 1:6 Nu was er een dag dat de zonen van God kwamen om zich voor de HEER te presenteren, en Satan kwam ook onder hen.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Mattheüs 4:1,11 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel'

Mattheüs 13:39 De vijand die ze heeft gezaaid is de duivel, de oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen.

Mattheüs 25:41 Dan zal Hij ook tot hen aan de linkerhand zeggen: Ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, bereid voor de duivel en zijn engelen:

Richteren 14:5 Toen ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timnath en kwam bij de wijngaarden van Timnath; en zie, een jonge leeuw brulde tegen hem.

Psalm 104:21 De jonge leeuwen brullen achter hun prooi aan en zoeken hun spijze bij God.

Spreuken 19:12 De toorn van de koning is als het brullen van een leeuw, maar zijn gunst is als dauw op het gras.

Taak 1:7 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? Toen antwoordde Satan de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Als een brullende leeuw. --Het epitheton wordt niet alleen toegevoegd om de beschrijving angst aan te jagen, maar het gebrul impliceert honger en vastberadenheid.

Loopt rond. --Comp. Baan 1:7 Baan 2:2. St. Peter vestigt echter niet de aandacht op het feit dat Satan altijd rondsnuffelt, maar hij waarschuwt de slapende herders dat hij dat vooral nu doet. Dit seizoen van vervolging was precies zijn tijd om de een hier en de ander daar uit te pikken.

Op zoek naar wie hij kan verslinden. --Misschien nog expressiever om te zeggen: "zoekend wat hij kan verslinden." Satan kijkt op zijn beurt naar alle christenen om te zien waar hij de meeste kans op heeft, niet alleen vaag op zoek naar een prooi.

Vers 8. - Wees nuchter, wees waakzaam (comp. 1 Thessalonicenzen 5:6). Zie voor het eerste woord νήψατε de aantekening bij 1 Petrus 4:7. Het tweede γρηγόρησατε , is het woord dat zo vaak en zo nadrukkelijk door onze Heer wordt gebruikt (Marcus 13:35, 37 Mattheüs 26:40, 41, enz.). De gebiedende wijs zijn aoristus, zoals in 1 Petrus 4:7 en, zoals daar, impliceren ofwel dat de vermaning nodig was door de lezers, ofwel worden ze gebruikt om de noodzaak van onmiddellijke aandacht levendig uit te drukken. Omdat je tegenstander de duivel is. Het voegwoord "omdat" wordt in de beste handschriften weggelaten. De asyndeten, zoals in de laatste zin, verhoogt de nadruk. Het woord dat met 'tegenstander' is weergegeven ἀντίδικος betekent eigenlijk een tegenstander in een rechtszaak, zoals in Mattheüs 5:25, maar het wordt ook in het algemeen gebruikt voor 'tegenstander'. en dat geldt ook voor een vertaling van het Hebreeuwse woord Satan. Het woord διάβολος , duivel, betekent "lasteraar", "valse aanklager". Als een brullende leeuw. Hij wordt een slang genoemd om zijn subtiliteit aan te duiden, een leeuw om zijn felheid en kracht uit te drukken. Het woord dat met "brullend" is weergegeven ὠρυόμενος wordt vooral gebruikt voor de kreten van wilde beesten wanneer ze uitgehongerd zijn van de honger (zie Psalm 104:21 en comp. Psalm 22: 13, 21). Wandelt rond, zoekend wie hij zal verslinden (vgl. Job 1:7 Job 2:2). De woorden drukken de rusteloze energie van de goddeloze uit. Hij kan degenen die door de kracht van God door het geloof tot redding worden bewaard niet aanraken, maar hij loopt rond, gretig lettend op elk verloren schaap dat van de kudde is afgedwaald. Hij brult in de hunkering van zijn hart naar een prooi, als een hongerige leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden, of (want de lezing hier is enigszins onzeker) om iemand te verslinden, of gewoon om te verslinden. Het Griekse woord betekent letterlijk "opdrinken", het impliceert totale vernietiging. Het is het woord in 1 Korintiërs 15:54: "De dood is κατεπόθη verzwolgen in overwinning." Satan zoekt nu wie hij kan vernietigen: "De Heer zal hem vernietigen die de macht over de dood heeft, dat is de duivel" (Hebreeën 2:14).

Wees nuchter
Ν'942'968'945'964'949 (N'275psate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 3525: (letterlijk: ik ben nuchter), ik ben kalm (waakzaam), omzichtig. Van onzekere verwantschap: zich onthouden van wijn, d.w.z. discreet zijn.

[en] alert.
γρηγορήσατε (grēgorēsate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 1127: (a) ik ben wakker ('s nachts), kijk, (b) ik ben waakzaam, alert, waakzaam. Van egeiro om wakker te blijven, d.w.z. Watch.

Jouw
ὑμῶν (hym'333n)
Persoonlijk / bezittelijk voornaamwoord - Genitief 2e persoon meervoud
Strong's 4771: Jij. Het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud thou.

tegenstander
´7936´957´964´943´948´953´954´959´962 (antidikos)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 476: Een tegenstander (bij wet), een tegenstander. Van anti en dijk een tegenstander speciaal, Satan.

de
ὁ (ho)
Artikel - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3588: De, het bepaald lidwoord. Inclusief het vrouwelijke hij, en het onzijdige tot in al hun verbuigingen het bepaald lidwoord de.

duivel
δ'953'940'946'959'955'959'962 (diabolo's)
Bijvoeglijk naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 1228: Van diaballo, speciaal een verrader, Satan.

sluipt rond
περιπατεῖ (perpatei)
Werkwoord - Present Indicative Actief - 3e persoon enkelvoud
Strong's 4043: Van peri en pateo naar rondom lopen, d.w.z. figuurlijk vrij rondlopen, leven, deporteren, volgen.

Leuk vinden
ὡς (hōs)
Bijwoord
Strong's 5613: Waarschijnlijk bijwoord van vergelijkend van hos die hoe, d.w.z. op die manier.

een gebrul
ὠ'961'965'972'956'949'957'959'962 (ōryomenos)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord midden of passief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 5612: brullen, huilen als een beest. Middelste stem van een schijnbaar primair werkwoord om te 'brullen'.

Leeuw,
λ'941'969'957 (le'333n)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3023: Een leeuw. Een primair woord een 'leeuw'.

op zoek naar
ζητῶν (zētōn)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord actief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 2212: zoeken, zoeken, verlangen, eisen, eisen. Van onzekere affiniteit om speciaal te zoeken, te aanbidden of samen te zweren.

[iemand]
τινα (tina)
Vragend/onbepaald voornaamwoord - Accusatief Mannelijk enkelvoud
Strong's 5101: Wie, wat, wat, waarom. Waarschijnlijk nadrukkelijk van het is een vragend voornaamwoord, wie, wat of wat.


De duivel blijft niet - Recepten

Nieuwe internationale versie
Wees alert en nuchter van geest. Je vijand de duivel sluipt rond als een brullende leeuw op zoek naar iemand om te verslinden.

New Living vertaling
Blijf waakzaam! Pas op voor je grote vijand, de duivel. Hij sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Engelse standaardversie
Wees nuchter, wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Berean Studiebijbel
Wees nuchter en alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Bereaanse letterlijke bijbel
Wees nuchter kijken. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, zoekende wie te verslinden,

King James Bijbel
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Nieuwe King James-versie
Wees nuchter, wees waakzaam, want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1995
Wees nuchter van geest, wees alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1977
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Versterkte Bijbel
Wees nuchter [evenwichtig en gedisciplineerd], wees alert en te allen tijde voorzichtig. Die vijand van jou, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw [hevig hongerig], op zoek naar iemand om te verslinden.

Christelijke standaardbijbel
Wees nuchter, wees alert. Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Holman christelijke standaardbijbel
Wees serieus! Wees alert! Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Amerikaanse standaardversie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden,

Aramese Bijbel in gewoon Engels
Wees alert, wees bedachtzaam, want uw vijand Satan brult als een leeuw en loopt en zoekt wie hij zal verslinden.

Hedendaagse Engelse versie
Wees op je hoede en blijf wakker. Je vijand, de duivel, is als een brullende leeuw, die rondsluipt om iemand te vinden om aan te vallen.

Douay-Rheims Bijbel
Wees nuchter en waakzaam: want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.

Engelse herziene versie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Vertaling van goed nieuws
Wees alert, wees op uw hoede! Je vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

GODS WOORD® Vertaling
Houd je geest helder en wees alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw terwijl hij op zoek is naar iemand om te verslinden.

Internationale standaardversie
Wees helder en alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Letterlijke standaardversie
Wees nuchter, waakzaam, want je tegenstander de duivel loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

NET Bijbel
Wees nuchter en alert. Je vijand de duivel is als een brullende leeuw op jacht naar iemand om te verslinden.

Nieuwe Hart Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Weymouth Nieuwe Testament
Houd elke passie in bedwang en wees alert. Uw grote aanklager, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw om te zien wie hij kan verslinden.

Wereld Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

De letterlijke vertaling van Young
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

Taak 1:7
"Waar kom je vandaan?" zei de HEERE tot Satan. 'Van het zwerven door de aarde,' antwoordde hij, 'en er heen en weer in lopen.'

Spreuken 28:15
Als een brullende leeuw of een aanvallende beer is een goddeloze heerser over een hulpeloos volk.

Mattheüs 24:42
Blijf daarom waakzaam, want u weet niet op welke dag uw Heer zal komen.

Marcus 4:15
Sommige zijn als de zaden langs het pad, waar het woord wordt gezaaid. Zodra ze het horen, komt Satan en neemt het woord weg dat in hen was gezaaid.

2 Korintiërs 2:11
opdat Satan ons niet te slim af zou zijn. Want we zijn niet onwetend van zijn plannen.

2 Timoteüs 4:17
Maar de Heer stond mij bij en sterkte mij, zodat door mij de boodschap volledig zou worden verkondigd en alle heidenen het zouden horen. Dus ik werd verlost uit de muil van de leeuw.

Jakobus 4:7
Onderwerp u dan aan God. Weersta de duivel en hij zal van je wegvluchten.

1 Petrus 1:13
Bereid daarom uw geest voor op actie. Wees nuchter. Stel uw hoop volledig op de genade die u zal worden gegeven bij de openbaring van Jezus Christus.

Openbaring 12:10
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: "Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God, en de autoriteit van Zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen - hij die hen dag beschuldigt en nacht voor onze God.

Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekend wie hij zal verslinden:

1 Petrus 1:13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop tot het einde toe op de genade die u zal worden gebracht bij de openbaring van Jezus Christus

1 Petrus 4:7 Maar het einde van alle dingen is nabij: weest daarom nuchter en waakt in gebed.

Mattheüs 24:48-50 Maar als die slechte dienaar in zijn hart zegt: Mijn heer stelt zijn komst uit

Esther 7:6 En Esther zei: Tegenstander en vijand! is deze slechte Haman. Toen werd Haman bang voor de koning en de koningin.

Taak 1:6 Nu was er een dag dat de zonen van God kwamen om zich voor de HEER te presenteren, en Satan kwam ook onder hen.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Mattheüs 4:1,11 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel'

Mattheüs 13:39 De vijand die ze heeft gezaaid is de duivel, de oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen.

Mattheüs 25:41 Dan zal Hij ook tot hen aan de linkerhand zeggen: Ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, bereid voor de duivel en zijn engelen:

Richteren 14:5 Toen ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timnath en kwam bij de wijngaarden van Timnath; en zie, een jonge leeuw brulde tegen hem.

Psalm 104:21 De jonge leeuwen brullen achter hun prooi aan en zoeken hun spijze bij God.

Spreuken 19:12 De toorn van de koning is als het brullen van een leeuw, maar zijn gunst is als dauw op het gras.

Taak 1:7 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? Toen antwoordde Satan de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Als een brullende leeuw. --Het epitheton wordt niet alleen toegevoegd om de beschrijving angst aan te jagen, maar het gebrul impliceert honger en vastberadenheid.

Loopt rond. --Comp. Baan 1:7 Baan 2:2. St. Peter vestigt echter niet de aandacht op het feit dat Satan altijd rondsnuffelt, maar hij waarschuwt de slapende herders dat hij dat vooral nu doet. Dit seizoen van vervolging was precies zijn tijd om de een hier en de ander daar uit te pikken.

Op zoek naar wie hij kan verslinden. --Misschien nog expressiever om te zeggen: "zoekend wat hij kan verslinden." Satan kijkt op zijn beurt naar alle christenen om te zien waar hij de meeste kans op heeft, niet alleen vaag op zoek naar een prooi.

Vers 8. - Wees nuchter, wees waakzaam (comp. 1 Thessalonicenzen 5:6). Zie voor het eerste woord νήψατε de aantekening bij 1 Petrus 4:7. Het tweede γρηγόρησατε , is het woord dat zo vaak en zo nadrukkelijk door onze Heer wordt gebruikt (Marcus 13:35, 37 Mattheüs 26:40, 41, enz.). De gebiedende wijs zijn aoristus, zoals in 1 Petrus 4:7 en, zoals daar, impliceren ofwel dat de vermaning nodig was door de lezers, ofwel worden ze gebruikt om de noodzaak van onmiddellijke aandacht levendig uit te drukken. Omdat je tegenstander de duivel is. Het voegwoord "omdat" wordt in de beste handschriften weggelaten. De asyndeten, zoals in de laatste zin, verhoogt de nadruk. Het woord dat met 'tegenstander' is weergegeven ἀντίδικος betekent eigenlijk een tegenstander in een rechtszaak, zoals in Mattheüs 5:25, maar het wordt ook in het algemeen gebruikt voor 'tegenstander'. en dat geldt ook voor een vertaling van het Hebreeuwse woord Satan. Het woord διάβολος , duivel, betekent "lasteraar", "valse aanklager". Als een brullende leeuw. Hij wordt een slang genoemd om zijn subtiliteit aan te duiden, een leeuw om zijn felheid en kracht uit te drukken. Het woord dat met "brullend" is weergegeven ὠρυόμενος wordt vooral gebruikt voor de kreten van wilde beesten wanneer ze uitgehongerd zijn van de honger (zie Psalm 104:21 en comp. Psalm 22: 13, 21). Wandelt rond, zoekend wie hij zal verslinden (vgl. Job 1:7 Job 2:2). De woorden drukken de rusteloze energie van de goddeloze uit. Hij kan degenen die door de kracht van God door het geloof tot redding worden bewaard niet aanraken, maar hij loopt rond, gretig lettend op elk verloren schaap dat van de kudde is afgedwaald. Hij brult in de hunkering van zijn hart naar een prooi, als een hongerige leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden, of (want de lezing hier is enigszins onzeker) om iemand te verslinden, of gewoon om te verslinden. Het Griekse woord betekent letterlijk "opdrinken", het impliceert totale vernietiging. Het is het woord in 1 Korintiërs 15:54: "De dood is κατεπόθη verzwolgen in overwinning." Satan zoekt nu wie hij kan vernietigen: "De Heer zal hem vernietigen die de macht over de dood heeft, dat is de duivel" (Hebreeën 2:14).

Wees nuchter
Ν'942'968'945'964'949 (N'275psate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 3525: (letterlijk: ik ben nuchter), ik ben kalm (waakzaam), omzichtig. Van onzekere verwantschap: zich onthouden van wijn, d.w.z. discreet zijn.

[en] alert.
γρηγορήσατε (grēgorēsate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 1127: (a) ik ben wakker ('s nachts), kijk, (b) ik ben waakzaam, alert, waakzaam. Van egeiro om wakker te blijven, d.w.z. Watch.

Jouw
ὑμῶν (hym'333n)
Persoonlijk / bezittelijk voornaamwoord - Genitief 2e persoon meervoud
Strong's 4771: Jij. Het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud thou.

tegenstander
´7936´957´964´943´948´953´954´959´962 (antidikos)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 476: Een tegenstander (bij wet), een tegenstander. Van anti en dijk een tegenstander speciaal, Satan.

de
ὁ (ho)
Artikel - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3588: De, het bepaald lidwoord. Inclusief het vrouwelijke hij, en het onzijdige tot in al hun verbuigingen het bepaald lidwoord de.

duivel
δ'953'940'946'959'955'959'962 (diabolo's)
Bijvoeglijk naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 1228: Van diaballo, speciaal een verrader, Satan.

sluipt rond
περιπατεῖ (perpatei)
Werkwoord - Present Indicative Actief - 3e persoon enkelvoud
Strong's 4043: Van peri en pateo naar rondom lopen, d.w.z. figuurlijk vrij rondlopen, leven, deporteren, volgen.

Leuk vinden
ὡς (hōs)
Bijwoord
Strong's 5613: Waarschijnlijk bijwoord van vergelijkend van hos die hoe, d.w.z. op die manier.

een gebrul
ὠ'961'965'972'956'949'957'959'962 (ōryomenos)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord midden of passief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 5612: brullen, huilen als een beest. Middelste stem van een schijnbaar primair werkwoord om te 'brullen'.

Leeuw,
λ'941'969'957 (le'333n)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3023: Een leeuw. Een primair woord een 'leeuw'.

op zoek naar
ζητῶν (zētōn)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord actief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 2212: zoeken, zoeken, verlangen, eisen, eisen. Van onzekere affiniteit om speciaal te zoeken, te aanbidden of samen te zweren.

[iemand]
τινα (tina)
Vragend/onbepaald voornaamwoord - Accusatief Mannelijk enkelvoud
Strong's 5101: Wie, wat, wat, waarom. Waarschijnlijk nadrukkelijk van het is een vragend voornaamwoord, wie, wat of wat.


De duivel blijft niet - Recepten

Nieuwe internationale versie
Wees alert en nuchter van geest. Je vijand de duivel sluipt rond als een brullende leeuw op zoek naar iemand om te verslinden.

New Living vertaling
Blijf waakzaam! Pas op voor je grote vijand, de duivel. Hij sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Engelse standaardversie
Wees nuchter, wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Berean Studiebijbel
Wees nuchter en alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Bereaanse letterlijke bijbel
Wees nuchter kijken. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, zoekende wie te verslinden,

King James Bijbel
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Nieuwe King James-versie
Wees nuchter, wees waakzaam, want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1995
Wees nuchter van geest, wees alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1977
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Versterkte Bijbel
Wees nuchter [evenwichtig en gedisciplineerd], wees alert en te allen tijde voorzichtig. Die vijand van jou, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw [hevig hongerig], op zoek naar iemand om te verslinden.

Christelijke standaardbijbel
Wees nuchter, wees alert. Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Holman christelijke standaardbijbel
Wees serieus! Wees alert! Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Amerikaanse standaardversie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden,

Aramese Bijbel in gewoon Engels
Wees alert, wees bedachtzaam, want uw vijand Satan brult als een leeuw en loopt en zoekt wie hij zal verslinden.

Hedendaagse Engelse versie
Wees op je hoede en blijf wakker. Je vijand, de duivel, is als een brullende leeuw, die rondsluipt om iemand te vinden om aan te vallen.

Douay-Rheims Bijbel
Wees nuchter en waakzaam: want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.

Engelse herziene versie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Vertaling van goed nieuws
Wees alert, wees op uw hoede! Je vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

GODS WOORD® Vertaling
Houd je geest helder en wees alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw terwijl hij op zoek is naar iemand om te verslinden.

Internationale standaardversie
Wees helder en alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Letterlijke standaardversie
Wees nuchter, waakzaam, want je tegenstander de duivel loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

NET Bijbel
Wees nuchter en alert. Je vijand de duivel is als een brullende leeuw op jacht naar iemand om te verslinden.

Nieuwe Hart Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Weymouth Nieuwe Testament
Houd elke passie in bedwang en wees alert. Uw grote aanklager, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw om te zien wie hij kan verslinden.

Wereld Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

De letterlijke vertaling van Young
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

Taak 1:7
"Waar kom je vandaan?" zei de HEERE tot Satan. 'Van het zwerven door de aarde,' antwoordde hij, 'en er heen en weer in lopen.'

Spreuken 28:15
Als een brullende leeuw of een aanvallende beer is een goddeloze heerser over een hulpeloos volk.

Mattheüs 24:42
Blijf daarom waakzaam, want u weet niet op welke dag uw Heer zal komen.

Marcus 4:15
Sommige zijn als de zaden langs het pad, waar het woord wordt gezaaid. Zodra ze het horen, komt Satan en neemt het woord weg dat in hen was gezaaid.

2 Korintiërs 2:11
opdat Satan ons niet te slim af zou zijn. Want we zijn niet onwetend van zijn plannen.

2 Timoteüs 4:17
Maar de Heer stond mij bij en sterkte mij, zodat door mij de boodschap volledig zou worden verkondigd en alle heidenen het zouden horen. Dus ik werd verlost uit de muil van de leeuw.

Jakobus 4:7
Onderwerp u dan aan God. Weersta de duivel en hij zal van je wegvluchten.

1 Petrus 1:13
Bereid daarom uw geest voor op actie. Wees nuchter. Stel uw hoop volledig op de genade die u zal worden gegeven bij de openbaring van Jezus Christus.

Openbaring 12:10
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: "Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God, en de autoriteit van Zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen - hij die hen dag beschuldigt en nacht voor onze God.

Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekend wie hij zal verslinden:

1 Petrus 1:13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop tot het einde toe op de genade die u zal worden gebracht bij de openbaring van Jezus Christus

1 Petrus 4:7 Maar het einde van alle dingen is nabij: weest daarom nuchter en waakt in gebed.

Mattheüs 24:48-50 Maar als die slechte dienaar in zijn hart zegt: Mijn heer stelt zijn komst uit

Esther 7:6 En Esther zei: Tegenstander en vijand! is deze slechte Haman. Toen werd Haman bang voor de koning en de koningin.

Taak 1:6 Nu was er een dag dat de zonen van God kwamen om zich voor de HEER te presenteren, en Satan kwam ook onder hen.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Mattheüs 4:1,11 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel'

Mattheüs 13:39 De vijand die ze heeft gezaaid is de duivel, de oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen.

Mattheüs 25:41 Dan zal Hij ook tot hen aan de linkerhand zeggen: Ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, bereid voor de duivel en zijn engelen:

Richteren 14:5 Toen ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timnath en kwam bij de wijngaarden van Timnath; en zie, een jonge leeuw brulde tegen hem.

Psalm 104:21 De jonge leeuwen brullen achter hun prooi aan en zoeken hun spijze bij God.

Spreuken 19:12 De toorn van de koning is als het brullen van een leeuw, maar zijn gunst is als dauw op het gras.

Taak 1:7 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? Toen antwoordde Satan de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Als een brullende leeuw. --Het epitheton wordt niet alleen toegevoegd om de beschrijving angst aan te jagen, maar het gebrul impliceert honger en vastberadenheid.

Loopt rond. --Comp. Baan 1:7 Baan 2:2. St. Peter vestigt echter niet de aandacht op het feit dat Satan altijd rondsnuffelt, maar hij waarschuwt de slapende herders dat hij dat vooral nu doet. Dit seizoen van vervolging was precies zijn tijd om de een hier en de ander daar uit te pikken.

Op zoek naar wie hij kan verslinden. --Misschien nog expressiever om te zeggen: "zoekend wat hij kan verslinden." Satan kijkt op zijn beurt naar alle christenen om te zien waar hij de meeste kans op heeft, niet alleen vaag op zoek naar een prooi.

Vers 8. - Wees nuchter, wees waakzaam (comp. 1 Thessalonicenzen 5:6). Zie voor het eerste woord νήψατε de aantekening bij 1 Petrus 4:7. Het tweede γρηγόρησατε , is het woord dat zo vaak en zo nadrukkelijk door onze Heer wordt gebruikt (Marcus 13:35, 37 Mattheüs 26:40, 41, enz.). De gebiedende wijs zijn aoristus, zoals in 1 Petrus 4:7 en, zoals daar, impliceren ofwel dat de vermaning nodig was door de lezers, ofwel worden ze gebruikt om de noodzaak van onmiddellijke aandacht levendig uit te drukken. Omdat je tegenstander de duivel is. Het voegwoord "omdat" wordt in de beste handschriften weggelaten. De asyndeten, zoals in de laatste zin, verhoogt de nadruk.Het woord dat met 'tegenstander' is weergegeven ἀντίδικος betekent eigenlijk een tegenstander in een rechtszaak, zoals in Mattheüs 5:25, maar het wordt ook in het algemeen gebruikt voor 'tegenstander'. en dat geldt ook voor een vertaling van het Hebreeuwse woord Satan. Het woord διάβολος , duivel, betekent "lasteraar", "valse aanklager". Als een brullende leeuw. Hij wordt een slang genoemd om zijn subtiliteit aan te duiden, een leeuw om zijn felheid en kracht uit te drukken. Het woord dat met "brullend" is weergegeven ὠρυόμενος wordt vooral gebruikt voor de kreten van wilde beesten wanneer ze uitgehongerd zijn van de honger (zie Psalm 104:21 en comp. Psalm 22: 13, 21). Wandelt rond, zoekend wie hij zal verslinden (vgl. Job 1:7 Job 2:2). De woorden drukken de rusteloze energie van de goddeloze uit. Hij kan degenen die door de kracht van God door het geloof tot redding worden bewaard niet aanraken, maar hij loopt rond, gretig lettend op elk verloren schaap dat van de kudde is afgedwaald. Hij brult in de hunkering van zijn hart naar een prooi, als een hongerige leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden, of (want de lezing hier is enigszins onzeker) om iemand te verslinden, of gewoon om te verslinden. Het Griekse woord betekent letterlijk "opdrinken", het impliceert totale vernietiging. Het is het woord in 1 Korintiërs 15:54: "De dood is κατεπόθη verzwolgen in overwinning." Satan zoekt nu wie hij kan vernietigen: "De Heer zal hem vernietigen die de macht over de dood heeft, dat is de duivel" (Hebreeën 2:14).

Wees nuchter
Ν'942'968'945'964'949 (N'275psate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 3525: (letterlijk: ik ben nuchter), ik ben kalm (waakzaam), omzichtig. Van onzekere verwantschap: zich onthouden van wijn, d.w.z. discreet zijn.

[en] alert.
γρηγορήσατε (grēgorēsate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 1127: (a) ik ben wakker ('s nachts), kijk, (b) ik ben waakzaam, alert, waakzaam. Van egeiro om wakker te blijven, d.w.z. Watch.

Jouw
ὑμῶν (hym'333n)
Persoonlijk / bezittelijk voornaamwoord - Genitief 2e persoon meervoud
Strong's 4771: Jij. Het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud thou.

tegenstander
´7936´957´964´943´948´953´954´959´962 (antidikos)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 476: Een tegenstander (bij wet), een tegenstander. Van anti en dijk een tegenstander speciaal, Satan.

de
ὁ (ho)
Artikel - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3588: De, het bepaald lidwoord. Inclusief het vrouwelijke hij, en het onzijdige tot in al hun verbuigingen het bepaald lidwoord de.

duivel
δ'953'940'946'959'955'959'962 (diabolo's)
Bijvoeglijk naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 1228: Van diaballo, speciaal een verrader, Satan.

sluipt rond
περιπατεῖ (perpatei)
Werkwoord - Present Indicative Actief - 3e persoon enkelvoud
Strong's 4043: Van peri en pateo naar rondom lopen, d.w.z. figuurlijk vrij rondlopen, leven, deporteren, volgen.

Leuk vinden
ὡς (hōs)
Bijwoord
Strong's 5613: Waarschijnlijk bijwoord van vergelijkend van hos die hoe, d.w.z. op die manier.

een gebrul
ὠ'961'965'972'956'949'957'959'962 (ōryomenos)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord midden of passief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 5612: brullen, huilen als een beest. Middelste stem van een schijnbaar primair werkwoord om te 'brullen'.

Leeuw,
λ'941'969'957 (le'333n)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3023: Een leeuw. Een primair woord een 'leeuw'.

op zoek naar
ζητῶν (zētōn)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord actief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 2212: zoeken, zoeken, verlangen, eisen, eisen. Van onzekere affiniteit om speciaal te zoeken, te aanbidden of samen te zweren.

[iemand]
τινα (tina)
Vragend/onbepaald voornaamwoord - Accusatief Mannelijk enkelvoud
Strong's 5101: Wie, wat, wat, waarom. Waarschijnlijk nadrukkelijk van het is een vragend voornaamwoord, wie, wat of wat.


De duivel blijft niet - Recepten

Nieuwe internationale versie
Wees alert en nuchter van geest. Je vijand de duivel sluipt rond als een brullende leeuw op zoek naar iemand om te verslinden.

New Living vertaling
Blijf waakzaam! Pas op voor je grote vijand, de duivel. Hij sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Engelse standaardversie
Wees nuchter, wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Berean Studiebijbel
Wees nuchter en alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Bereaanse letterlijke bijbel
Wees nuchter kijken. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, zoekende wie te verslinden,

King James Bijbel
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Nieuwe King James-versie
Wees nuchter, wees waakzaam, want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1995
Wees nuchter van geest, wees alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1977
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Versterkte Bijbel
Wees nuchter [evenwichtig en gedisciplineerd], wees alert en te allen tijde voorzichtig. Die vijand van jou, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw [hevig hongerig], op zoek naar iemand om te verslinden.

Christelijke standaardbijbel
Wees nuchter, wees alert. Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Holman christelijke standaardbijbel
Wees serieus! Wees alert! Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Amerikaanse standaardversie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden,

Aramese Bijbel in gewoon Engels
Wees alert, wees bedachtzaam, want uw vijand Satan brult als een leeuw en loopt en zoekt wie hij zal verslinden.

Hedendaagse Engelse versie
Wees op je hoede en blijf wakker. Je vijand, de duivel, is als een brullende leeuw, die rondsluipt om iemand te vinden om aan te vallen.

Douay-Rheims Bijbel
Wees nuchter en waakzaam: want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.

Engelse herziene versie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Vertaling van goed nieuws
Wees alert, wees op uw hoede! Je vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

GODS WOORD® Vertaling
Houd je geest helder en wees alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw terwijl hij op zoek is naar iemand om te verslinden.

Internationale standaardversie
Wees helder en alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Letterlijke standaardversie
Wees nuchter, waakzaam, want je tegenstander de duivel loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

NET Bijbel
Wees nuchter en alert. Je vijand de duivel is als een brullende leeuw op jacht naar iemand om te verslinden.

Nieuwe Hart Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Weymouth Nieuwe Testament
Houd elke passie in bedwang en wees alert. Uw grote aanklager, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw om te zien wie hij kan verslinden.

Wereld Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

De letterlijke vertaling van Young
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

Taak 1:7
"Waar kom je vandaan?" zei de HEERE tot Satan. 'Van het zwerven door de aarde,' antwoordde hij, 'en er heen en weer in lopen.'

Spreuken 28:15
Als een brullende leeuw of een aanvallende beer is een goddeloze heerser over een hulpeloos volk.

Mattheüs 24:42
Blijf daarom waakzaam, want u weet niet op welke dag uw Heer zal komen.

Marcus 4:15
Sommige zijn als de zaden langs het pad, waar het woord wordt gezaaid. Zodra ze het horen, komt Satan en neemt het woord weg dat in hen was gezaaid.

2 Korintiërs 2:11
opdat Satan ons niet te slim af zou zijn. Want we zijn niet onwetend van zijn plannen.

2 Timoteüs 4:17
Maar de Heer stond mij bij en sterkte mij, zodat door mij de boodschap volledig zou worden verkondigd en alle heidenen het zouden horen. Dus ik werd verlost uit de muil van de leeuw.

Jakobus 4:7
Onderwerp u dan aan God. Weersta de duivel en hij zal van je wegvluchten.

1 Petrus 1:13
Bereid daarom uw geest voor op actie. Wees nuchter. Stel uw hoop volledig op de genade die u zal worden gegeven bij de openbaring van Jezus Christus.

Openbaring 12:10
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: "Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God, en de autoriteit van Zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen - hij die hen dag beschuldigt en nacht voor onze God.

Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekend wie hij zal verslinden:

1 Petrus 1:13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop tot het einde toe op de genade die u zal worden gebracht bij de openbaring van Jezus Christus

1 Petrus 4:7 Maar het einde van alle dingen is nabij: weest daarom nuchter en waakt in gebed.

Mattheüs 24:48-50 Maar als die slechte dienaar in zijn hart zegt: Mijn heer stelt zijn komst uit

Esther 7:6 En Esther zei: Tegenstander en vijand! is deze slechte Haman. Toen werd Haman bang voor de koning en de koningin.

Taak 1:6 Nu was er een dag dat de zonen van God kwamen om zich voor de HEER te presenteren, en Satan kwam ook onder hen.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Mattheüs 4:1,11 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel'

Mattheüs 13:39 De vijand die ze heeft gezaaid is de duivel, de oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen.

Mattheüs 25:41 Dan zal Hij ook tot hen aan de linkerhand zeggen: Ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, bereid voor de duivel en zijn engelen:

Richteren 14:5 Toen ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timnath en kwam bij de wijngaarden van Timnath; en zie, een jonge leeuw brulde tegen hem.

Psalm 104:21 De jonge leeuwen brullen achter hun prooi aan en zoeken hun spijze bij God.

Spreuken 19:12 De toorn van de koning is als het brullen van een leeuw, maar zijn gunst is als dauw op het gras.

Taak 1:7 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? Toen antwoordde Satan de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Als een brullende leeuw. --Het epitheton wordt niet alleen toegevoegd om de beschrijving angst aan te jagen, maar het gebrul impliceert honger en vastberadenheid.

Loopt rond. --Comp. Baan 1:7 Baan 2:2. St. Peter vestigt echter niet de aandacht op het feit dat Satan altijd rondsnuffelt, maar hij waarschuwt de slapende herders dat hij dat vooral nu doet. Dit seizoen van vervolging was precies zijn tijd om de een hier en de ander daar uit te pikken.

Op zoek naar wie hij kan verslinden. --Misschien nog expressiever om te zeggen: "zoekend wat hij kan verslinden." Satan kijkt op zijn beurt naar alle christenen om te zien waar hij de meeste kans op heeft, niet alleen vaag op zoek naar een prooi.

Vers 8. - Wees nuchter, wees waakzaam (comp. 1 Thessalonicenzen 5:6). Zie voor het eerste woord νήψατε de aantekening bij 1 Petrus 4:7. Het tweede γρηγόρησατε , is het woord dat zo vaak en zo nadrukkelijk door onze Heer wordt gebruikt (Marcus 13:35, 37 Mattheüs 26:40, 41, enz.). De gebiedende wijs zijn aoristus, zoals in 1 Petrus 4:7 en, zoals daar, impliceren ofwel dat de vermaning nodig was door de lezers, ofwel worden ze gebruikt om de noodzaak van onmiddellijke aandacht levendig uit te drukken. Omdat je tegenstander de duivel is. Het voegwoord "omdat" wordt in de beste handschriften weggelaten. De asyndeten, zoals in de laatste zin, verhoogt de nadruk. Het woord dat met 'tegenstander' is weergegeven ἀντίδικος betekent eigenlijk een tegenstander in een rechtszaak, zoals in Mattheüs 5:25, maar het wordt ook in het algemeen gebruikt voor 'tegenstander'. en dat geldt ook voor een vertaling van het Hebreeuwse woord Satan. Het woord διάβολος , duivel, betekent "lasteraar", "valse aanklager". Als een brullende leeuw. Hij wordt een slang genoemd om zijn subtiliteit aan te duiden, een leeuw om zijn felheid en kracht uit te drukken. Het woord dat met "brullend" is weergegeven ὠρυόμενος wordt vooral gebruikt voor de kreten van wilde beesten wanneer ze uitgehongerd zijn van de honger (zie Psalm 104:21 en comp. Psalm 22: 13, 21). Wandelt rond, zoekend wie hij zal verslinden (vgl. Job 1:7 Job 2:2). De woorden drukken de rusteloze energie van de goddeloze uit. Hij kan degenen die door de kracht van God door het geloof tot redding worden bewaard niet aanraken, maar hij loopt rond, gretig lettend op elk verloren schaap dat van de kudde is afgedwaald. Hij brult in de hunkering van zijn hart naar een prooi, als een hongerige leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden, of (want de lezing hier is enigszins onzeker) om iemand te verslinden, of gewoon om te verslinden. Het Griekse woord betekent letterlijk "opdrinken", het impliceert totale vernietiging. Het is het woord in 1 Korintiërs 15:54: "De dood is κατεπόθη verzwolgen in overwinning." Satan zoekt nu wie hij kan vernietigen: "De Heer zal hem vernietigen die de macht over de dood heeft, dat is de duivel" (Hebreeën 2:14).

Wees nuchter
Ν'942'968'945'964'949 (N'275psate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 3525: (letterlijk: ik ben nuchter), ik ben kalm (waakzaam), omzichtig. Van onzekere verwantschap: zich onthouden van wijn, d.w.z. discreet zijn.

[en] alert.
γρηγορήσατε (grēgorēsate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 1127: (a) ik ben wakker ('s nachts), kijk, (b) ik ben waakzaam, alert, waakzaam. Van egeiro om wakker te blijven, d.w.z. Watch.

Jouw
ὑμῶν (hym'333n)
Persoonlijk / bezittelijk voornaamwoord - Genitief 2e persoon meervoud
Strong's 4771: Jij. Het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud thou.

tegenstander
´7936´957´964´943´948´953´954´959´962 (antidikos)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 476: Een tegenstander (bij wet), een tegenstander. Van anti en dijk een tegenstander speciaal, Satan.

de
ὁ (ho)
Artikel - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3588: De, het bepaald lidwoord. Inclusief het vrouwelijke hij, en het onzijdige tot in al hun verbuigingen het bepaald lidwoord de.

duivel
δ'953'940'946'959'955'959'962 (diabolo's)
Bijvoeglijk naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 1228: Van diaballo, speciaal een verrader, Satan.

sluipt rond
περιπατεῖ (perpatei)
Werkwoord - Present Indicative Actief - 3e persoon enkelvoud
Strong's 4043: Van peri en pateo naar rondom lopen, d.w.z. figuurlijk vrij rondlopen, leven, deporteren, volgen.

Leuk vinden
ὡς (hōs)
Bijwoord
Strong's 5613: Waarschijnlijk bijwoord van vergelijkend van hos die hoe, d.w.z. op die manier.

een gebrul
ὠ'961'965'972'956'949'957'959'962 (ōryomenos)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord midden of passief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 5612: brullen, huilen als een beest. Middelste stem van een schijnbaar primair werkwoord om te 'brullen'.

Leeuw,
λ'941'969'957 (le'333n)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3023: Een leeuw. Een primair woord een 'leeuw'.

op zoek naar
ζητῶν (zētōn)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord actief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 2212: zoeken, zoeken, verlangen, eisen, eisen. Van onzekere affiniteit om speciaal te zoeken, te aanbidden of samen te zweren.

[iemand]
τινα (tina)
Vragend/onbepaald voornaamwoord - Accusatief Mannelijk enkelvoud
Strong's 5101: Wie, wat, wat, waarom. Waarschijnlijk nadrukkelijk van het is een vragend voornaamwoord, wie, wat of wat.


De duivel blijft niet - Recepten

Nieuwe internationale versie
Wees alert en nuchter van geest. Je vijand de duivel sluipt rond als een brullende leeuw op zoek naar iemand om te verslinden.

New Living vertaling
Blijf waakzaam! Pas op voor je grote vijand, de duivel. Hij sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Engelse standaardversie
Wees nuchter, wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Berean Studiebijbel
Wees nuchter en alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Bereaanse letterlijke bijbel
Wees nuchter kijken.Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, zoekende wie te verslinden,

King James Bijbel
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Nieuwe King James-versie
Wees nuchter, wees waakzaam, want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1995
Wees nuchter van geest, wees alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1977
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Versterkte Bijbel
Wees nuchter [evenwichtig en gedisciplineerd], wees alert en te allen tijde voorzichtig. Die vijand van jou, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw [hevig hongerig], op zoek naar iemand om te verslinden.

Christelijke standaardbijbel
Wees nuchter, wees alert. Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Holman christelijke standaardbijbel
Wees serieus! Wees alert! Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Amerikaanse standaardversie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden,

Aramese Bijbel in gewoon Engels
Wees alert, wees bedachtzaam, want uw vijand Satan brult als een leeuw en loopt en zoekt wie hij zal verslinden.

Hedendaagse Engelse versie
Wees op je hoede en blijf wakker. Je vijand, de duivel, is als een brullende leeuw, die rondsluipt om iemand te vinden om aan te vallen.

Douay-Rheims Bijbel
Wees nuchter en waakzaam: want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.

Engelse herziene versie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Vertaling van goed nieuws
Wees alert, wees op uw hoede! Je vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

GODS WOORD® Vertaling
Houd je geest helder en wees alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw terwijl hij op zoek is naar iemand om te verslinden.

Internationale standaardversie
Wees helder en alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Letterlijke standaardversie
Wees nuchter, waakzaam, want je tegenstander de duivel loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

NET Bijbel
Wees nuchter en alert. Je vijand de duivel is als een brullende leeuw op jacht naar iemand om te verslinden.

Nieuwe Hart Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Weymouth Nieuwe Testament
Houd elke passie in bedwang en wees alert. Uw grote aanklager, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw om te zien wie hij kan verslinden.

Wereld Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

De letterlijke vertaling van Young
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

Taak 1:7
"Waar kom je vandaan?" zei de HEERE tot Satan. 'Van het zwerven door de aarde,' antwoordde hij, 'en er heen en weer in lopen.'

Spreuken 28:15
Als een brullende leeuw of een aanvallende beer is een goddeloze heerser over een hulpeloos volk.

Mattheüs 24:42
Blijf daarom waakzaam, want u weet niet op welke dag uw Heer zal komen.

Marcus 4:15
Sommige zijn als de zaden langs het pad, waar het woord wordt gezaaid. Zodra ze het horen, komt Satan en neemt het woord weg dat in hen was gezaaid.

2 Korintiërs 2:11
opdat Satan ons niet te slim af zou zijn. Want we zijn niet onwetend van zijn plannen.

2 Timoteüs 4:17
Maar de Heer stond mij bij en sterkte mij, zodat door mij de boodschap volledig zou worden verkondigd en alle heidenen het zouden horen. Dus ik werd verlost uit de muil van de leeuw.

Jakobus 4:7
Onderwerp u dan aan God. Weersta de duivel en hij zal van je wegvluchten.

1 Petrus 1:13
Bereid daarom uw geest voor op actie. Wees nuchter. Stel uw hoop volledig op de genade die u zal worden gegeven bij de openbaring van Jezus Christus.

Openbaring 12:10
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: "Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God, en de autoriteit van Zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen - hij die hen dag beschuldigt en nacht voor onze God.

Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekend wie hij zal verslinden:

1 Petrus 1:13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop tot het einde toe op de genade die u zal worden gebracht bij de openbaring van Jezus Christus

1 Petrus 4:7 Maar het einde van alle dingen is nabij: weest daarom nuchter en waakt in gebed.

Mattheüs 24:48-50 Maar als die slechte dienaar in zijn hart zegt: Mijn heer stelt zijn komst uit

Esther 7:6 En Esther zei: Tegenstander en vijand! is deze slechte Haman. Toen werd Haman bang voor de koning en de koningin.

Taak 1:6 Nu was er een dag dat de zonen van God kwamen om zich voor de HEER te presenteren, en Satan kwam ook onder hen.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Mattheüs 4:1,11 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel'

Mattheüs 13:39 De vijand die ze heeft gezaaid is de duivel, de oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen.

Mattheüs 25:41 Dan zal Hij ook tot hen aan de linkerhand zeggen: Ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, bereid voor de duivel en zijn engelen:

Richteren 14:5 Toen ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timnath en kwam bij de wijngaarden van Timnath; en zie, een jonge leeuw brulde tegen hem.

Psalm 104:21 De jonge leeuwen brullen achter hun prooi aan en zoeken hun spijze bij God.

Spreuken 19:12 De toorn van de koning is als het brullen van een leeuw, maar zijn gunst is als dauw op het gras.

Taak 1:7 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? Toen antwoordde Satan de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Als een brullende leeuw. --Het epitheton wordt niet alleen toegevoegd om de beschrijving angst aan te jagen, maar het gebrul impliceert honger en vastberadenheid.

Loopt rond. --Comp. Baan 1:7 Baan 2:2. St. Peter vestigt echter niet de aandacht op het feit dat Satan altijd rondsnuffelt, maar hij waarschuwt de slapende herders dat hij dat vooral nu doet. Dit seizoen van vervolging was precies zijn tijd om de een hier en de ander daar uit te pikken.

Op zoek naar wie hij kan verslinden. --Misschien nog expressiever om te zeggen: "zoekend wat hij kan verslinden." Satan kijkt op zijn beurt naar alle christenen om te zien waar hij de meeste kans op heeft, niet alleen vaag op zoek naar een prooi.

Vers 8. - Wees nuchter, wees waakzaam (comp. 1 Thessalonicenzen 5:6). Zie voor het eerste woord νήψατε de aantekening bij 1 Petrus 4:7. Het tweede γρηγόρησατε , is het woord dat zo vaak en zo nadrukkelijk door onze Heer wordt gebruikt (Marcus 13:35, 37 Mattheüs 26:40, 41, enz.). De gebiedende wijs zijn aoristus, zoals in 1 Petrus 4:7 en, zoals daar, impliceren ofwel dat de vermaning nodig was door de lezers, ofwel worden ze gebruikt om de noodzaak van onmiddellijke aandacht levendig uit te drukken. Omdat je tegenstander de duivel is. Het voegwoord "omdat" wordt in de beste handschriften weggelaten. De asyndeten, zoals in de laatste zin, verhoogt de nadruk. Het woord dat met 'tegenstander' is weergegeven ἀντίδικος betekent eigenlijk een tegenstander in een rechtszaak, zoals in Mattheüs 5:25, maar het wordt ook in het algemeen gebruikt voor 'tegenstander'. en dat geldt ook voor een vertaling van het Hebreeuwse woord Satan. Het woord διάβολος , duivel, betekent "lasteraar", "valse aanklager". Als een brullende leeuw. Hij wordt een slang genoemd om zijn subtiliteit aan te duiden, een leeuw om zijn felheid en kracht uit te drukken. Het woord dat met "brullend" is weergegeven ὠρυόμενος wordt vooral gebruikt voor de kreten van wilde beesten wanneer ze uitgehongerd zijn van de honger (zie Psalm 104:21 en comp. Psalm 22: 13, 21). Wandelt rond, zoekend wie hij zal verslinden (vgl. Job 1:7 Job 2:2). De woorden drukken de rusteloze energie van de goddeloze uit. Hij kan degenen die door de kracht van God door het geloof tot redding worden bewaard niet aanraken, maar hij loopt rond, gretig lettend op elk verloren schaap dat van de kudde is afgedwaald. Hij brult in de hunkering van zijn hart naar een prooi, als een hongerige leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden, of (want de lezing hier is enigszins onzeker) om iemand te verslinden, of gewoon om te verslinden. Het Griekse woord betekent letterlijk "opdrinken", het impliceert totale vernietiging. Het is het woord in 1 Korintiërs 15:54: "De dood is κατεπόθη verzwolgen in overwinning." Satan zoekt nu wie hij kan vernietigen: "De Heer zal hem vernietigen die de macht over de dood heeft, dat is de duivel" (Hebreeën 2:14).

Wees nuchter
Ν'942'968'945'964'949 (N'275psate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 3525: (letterlijk: ik ben nuchter), ik ben kalm (waakzaam), omzichtig. Van onzekere verwantschap: zich onthouden van wijn, d.w.z. discreet zijn.

[en] alert.
γρηγορήσατε (grēgorēsate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 1127: (a) ik ben wakker ('s nachts), kijk, (b) ik ben waakzaam, alert, waakzaam. Van egeiro om wakker te blijven, d.w.z. Watch.

Jouw
ὑμῶν (hym'333n)
Persoonlijk / bezittelijk voornaamwoord - Genitief 2e persoon meervoud
Strong's 4771: Jij. Het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud thou.

tegenstander
´7936´957´964´943´948´953´954´959´962 (antidikos)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 476: Een tegenstander (bij wet), een tegenstander. Van anti en dijk een tegenstander speciaal, Satan.

de
ὁ (ho)
Artikel - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3588: De, het bepaald lidwoord. Inclusief het vrouwelijke hij, en het onzijdige tot in al hun verbuigingen het bepaald lidwoord de.

duivel
δ'953'940'946'959'955'959'962 (diabolo's)
Bijvoeglijk naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 1228: Van diaballo, speciaal een verrader, Satan.

sluipt rond
περιπατεῖ (perpatei)
Werkwoord - Present Indicative Actief - 3e persoon enkelvoud
Strong's 4043: Van peri en pateo naar rondom lopen, d.w.z. figuurlijk vrij rondlopen, leven, deporteren, volgen.

Leuk vinden
ὡς (hōs)
Bijwoord
Strong's 5613: Waarschijnlijk bijwoord van vergelijkend van hos die hoe, d.w.z. op die manier.

een gebrul
ὠ'961'965'972'956'949'957'959'962 (ōryomenos)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord midden of passief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 5612: brullen, huilen als een beest. Middelste stem van een schijnbaar primair werkwoord om te 'brullen'.

Leeuw,
λ'941'969'957 (le'333n)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3023: Een leeuw. Een primair woord een 'leeuw'.

op zoek naar
ζητῶν (zētōn)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord actief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 2212: zoeken, zoeken, verlangen, eisen, eisen. Van onzekere affiniteit om speciaal te zoeken, te aanbidden of samen te zweren.

[iemand]
τινα (tina)
Vragend/onbepaald voornaamwoord - Accusatief Mannelijk enkelvoud
Strong's 5101: Wie, wat, wat, waarom. Waarschijnlijk nadrukkelijk van het is een vragend voornaamwoord, wie, wat of wat.


De duivel blijft niet - Recepten

Nieuwe internationale versie
Wees alert en nuchter van geest. Je vijand de duivel sluipt rond als een brullende leeuw op zoek naar iemand om te verslinden.

New Living vertaling
Blijf waakzaam! Pas op voor je grote vijand, de duivel. Hij sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Engelse standaardversie
Wees nuchter, wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Berean Studiebijbel
Wees nuchter en alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Bereaanse letterlijke bijbel
Wees nuchter kijken. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, zoekende wie te verslinden,

King James Bijbel
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Nieuwe King James-versie
Wees nuchter, wees waakzaam, want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1995
Wees nuchter van geest, wees alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1977
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Versterkte Bijbel
Wees nuchter [evenwichtig en gedisciplineerd], wees alert en te allen tijde voorzichtig. Die vijand van jou, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw [hevig hongerig], op zoek naar iemand om te verslinden.

Christelijke standaardbijbel
Wees nuchter, wees alert. Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Holman christelijke standaardbijbel
Wees serieus! Wees alert! Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Amerikaanse standaardversie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden,

Aramese Bijbel in gewoon Engels
Wees alert, wees bedachtzaam, want uw vijand Satan brult als een leeuw en loopt en zoekt wie hij zal verslinden.

Hedendaagse Engelse versie
Wees op je hoede en blijf wakker. Je vijand, de duivel, is als een brullende leeuw, die rondsluipt om iemand te vinden om aan te vallen.

Douay-Rheims Bijbel
Wees nuchter en waakzaam: want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.

Engelse herziene versie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Vertaling van goed nieuws
Wees alert, wees op uw hoede! Je vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

GODS WOORD® Vertaling
Houd je geest helder en wees alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw terwijl hij op zoek is naar iemand om te verslinden.

Internationale standaardversie
Wees helder en alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Letterlijke standaardversie
Wees nuchter, waakzaam, want je tegenstander de duivel loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

NET Bijbel
Wees nuchter en alert. Je vijand de duivel is als een brullende leeuw op jacht naar iemand om te verslinden.

Nieuwe Hart Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Weymouth Nieuwe Testament
Houd elke passie in bedwang en wees alert. Uw grote aanklager, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw om te zien wie hij kan verslinden.

Wereld Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

De letterlijke vertaling van Young
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

Taak 1:7
"Waar kom je vandaan?" zei de HEERE tot Satan. 'Van het zwerven door de aarde,' antwoordde hij, 'en er heen en weer in lopen.'

Spreuken 28:15
Als een brullende leeuw of een aanvallende beer is een goddeloze heerser over een hulpeloos volk.

Mattheüs 24:42
Blijf daarom waakzaam, want u weet niet op welke dag uw Heer zal komen.

Marcus 4:15
Sommige zijn als de zaden langs het pad, waar het woord wordt gezaaid. Zodra ze het horen, komt Satan en neemt het woord weg dat in hen was gezaaid.

2 Korintiërs 2:11
opdat Satan ons niet te slim af zou zijn. Want we zijn niet onwetend van zijn plannen.

2 Timoteüs 4:17
Maar de Heer stond mij bij en sterkte mij, zodat door mij de boodschap volledig zou worden verkondigd en alle heidenen het zouden horen. Dus ik werd verlost uit de muil van de leeuw.

Jakobus 4:7
Onderwerp u dan aan God. Weersta de duivel en hij zal van je wegvluchten.

1 Petrus 1:13
Bereid daarom uw geest voor op actie. Wees nuchter. Stel uw hoop volledig op de genade die u zal worden gegeven bij de openbaring van Jezus Christus.

Openbaring 12:10
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: "Nu is gekomen het heil en de kracht en het koninkrijk van onze God, en het gezag van Zijn Christus.Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen - hij die hen dag en nacht beschuldigt voor onze God.

Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekend wie hij zal verslinden:

1 Petrus 1:13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop tot het einde toe op de genade die u zal worden gebracht bij de openbaring van Jezus Christus

1 Petrus 4:7 Maar het einde van alle dingen is nabij: weest daarom nuchter en waakt in gebed.

Mattheüs 24:48-50 Maar als die slechte dienaar in zijn hart zegt: Mijn heer stelt zijn komst uit

Esther 7:6 En Esther zei: Tegenstander en vijand! is deze slechte Haman. Toen werd Haman bang voor de koning en de koningin.

Taak 1:6 Nu was er een dag dat de zonen van God kwamen om zich voor de HEER te presenteren, en Satan kwam ook onder hen.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Mattheüs 4:1,11 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel'

Mattheüs 13:39 De vijand die ze heeft gezaaid is de duivel, de oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen.

Mattheüs 25:41 Dan zal Hij ook tot hen aan de linkerhand zeggen: Ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, bereid voor de duivel en zijn engelen:

Richteren 14:5 Toen ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timnath en kwam bij de wijngaarden van Timnath; en zie, een jonge leeuw brulde tegen hem.

Psalm 104:21 De jonge leeuwen brullen achter hun prooi aan en zoeken hun spijze bij God.

Spreuken 19:12 De toorn van de koning is als het brullen van een leeuw, maar zijn gunst is als dauw op het gras.

Taak 1:7 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? Toen antwoordde Satan de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Als een brullende leeuw. --Het epitheton wordt niet alleen toegevoegd om de beschrijving angst aan te jagen, maar het gebrul impliceert honger en vastberadenheid.

Loopt rond. --Comp. Baan 1:7 Baan 2:2. St. Peter vestigt echter niet de aandacht op het feit dat Satan altijd rondsnuffelt, maar hij waarschuwt de slapende herders dat hij dat vooral nu doet. Dit seizoen van vervolging was precies zijn tijd om de een hier en de ander daar uit te pikken.

Op zoek naar wie hij kan verslinden. --Misschien nog expressiever om te zeggen: "zoekend wat hij kan verslinden." Satan kijkt op zijn beurt naar alle christenen om te zien waar hij de meeste kans op heeft, niet alleen vaag op zoek naar een prooi.

Vers 8. - Wees nuchter, wees waakzaam (comp. 1 Thessalonicenzen 5:6). Zie voor het eerste woord νήψατε de aantekening bij 1 Petrus 4:7. Het tweede γρηγόρησατε , is het woord dat zo vaak en zo nadrukkelijk door onze Heer wordt gebruikt (Marcus 13:35, 37 Mattheüs 26:40, 41, enz.). De gebiedende wijs zijn aoristus, zoals in 1 Petrus 4:7 en, zoals daar, impliceren ofwel dat de vermaning nodig was door de lezers, ofwel worden ze gebruikt om de noodzaak van onmiddellijke aandacht levendig uit te drukken. Omdat je tegenstander de duivel is. Het voegwoord "omdat" wordt in de beste handschriften weggelaten. De asyndeten, zoals in de laatste zin, verhoogt de nadruk. Het woord dat met 'tegenstander' is weergegeven ἀντίδικος betekent eigenlijk een tegenstander in een rechtszaak, zoals in Mattheüs 5:25, maar het wordt ook in het algemeen gebruikt voor 'tegenstander'. en dat geldt ook voor een vertaling van het Hebreeuwse woord Satan. Het woord διάβολος , duivel, betekent "lasteraar", "valse aanklager". Als een brullende leeuw. Hij wordt een slang genoemd om zijn subtiliteit aan te duiden, een leeuw om zijn felheid en kracht uit te drukken. Het woord dat met "brullend" is weergegeven ὠρυόμενος wordt vooral gebruikt voor de kreten van wilde beesten wanneer ze uitgehongerd zijn van de honger (zie Psalm 104:21 en comp. Psalm 22: 13, 21). Wandelt rond, zoekend wie hij zal verslinden (vgl. Job 1:7 Job 2:2). De woorden drukken de rusteloze energie van de goddeloze uit. Hij kan degenen die door de kracht van God door het geloof tot redding worden bewaard niet aanraken, maar hij loopt rond, gretig lettend op elk verloren schaap dat van de kudde is afgedwaald. Hij brult in de hunkering van zijn hart naar een prooi, als een hongerige leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden, of (want de lezing hier is enigszins onzeker) om iemand te verslinden, of gewoon om te verslinden. Het Griekse woord betekent letterlijk "opdrinken", het impliceert totale vernietiging. Het is het woord in 1 Korintiërs 15:54: "De dood is κατεπόθη verzwolgen in overwinning." Satan zoekt nu wie hij kan vernietigen: "De Heer zal hem vernietigen die de macht over de dood heeft, dat is de duivel" (Hebreeën 2:14).

Wees nuchter
Ν'942'968'945'964'949 (N'275psate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 3525: (letterlijk: ik ben nuchter), ik ben kalm (waakzaam), omzichtig. Van onzekere verwantschap: zich onthouden van wijn, d.w.z. discreet zijn.

[en] alert.
γρηγορήσατε (grēgorēsate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 1127: (a) ik ben wakker ('s nachts), kijk, (b) ik ben waakzaam, alert, waakzaam. Van egeiro om wakker te blijven, d.w.z. Watch.

Jouw
ὑμῶν (hym'333n)
Persoonlijk / bezittelijk voornaamwoord - Genitief 2e persoon meervoud
Strong's 4771: Jij. Het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud thou.

tegenstander
´7936´957´964´943´948´953´954´959´962 (antidikos)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 476: Een tegenstander (bij wet), een tegenstander. Van anti en dijk een tegenstander speciaal, Satan.

de
ὁ (ho)
Artikel - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3588: De, het bepaald lidwoord. Inclusief het vrouwelijke hij, en het onzijdige tot in al hun verbuigingen het bepaald lidwoord de.

duivel
δ'953'940'946'959'955'959'962 (diabolo's)
Bijvoeglijk naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 1228: Van diaballo, speciaal een verrader, Satan.

sluipt rond
περιπατεῖ (perpatei)
Werkwoord - Present Indicative Actief - 3e persoon enkelvoud
Strong's 4043: Van peri en pateo naar rondom lopen, d.w.z. figuurlijk vrij rondlopen, leven, deporteren, volgen.

Leuk vinden
ὡς (hōs)
Bijwoord
Strong's 5613: Waarschijnlijk bijwoord van vergelijkend van hos die hoe, d.w.z. op die manier.

een gebrul
ὠ'961'965'972'956'949'957'959'962 (ōryomenos)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord midden of passief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 5612: brullen, huilen als een beest. Middelste stem van een schijnbaar primair werkwoord om te 'brullen'.

Leeuw,
λ'941'969'957 (le'333n)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3023: Een leeuw. Een primair woord een 'leeuw'.

op zoek naar
ζητῶν (zētōn)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord actief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 2212: zoeken, zoeken, verlangen, eisen, eisen. Van onzekere affiniteit om speciaal te zoeken, te aanbidden of samen te zweren.

[iemand]
τινα (tina)
Vragend/onbepaald voornaamwoord - Accusatief Mannelijk enkelvoud
Strong's 5101: Wie, wat, wat, waarom. Waarschijnlijk nadrukkelijk van het is een vragend voornaamwoord, wie, wat of wat.


De duivel blijft niet - Recepten

Nieuwe internationale versie
Wees alert en nuchter van geest. Je vijand de duivel sluipt rond als een brullende leeuw op zoek naar iemand om te verslinden.

New Living vertaling
Blijf waakzaam! Pas op voor je grote vijand, de duivel. Hij sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Engelse standaardversie
Wees nuchter, wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Berean Studiebijbel
Wees nuchter en alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Bereaanse letterlijke bijbel
Wees nuchter kijken. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, zoekende wie te verslinden,

King James Bijbel
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Nieuwe King James-versie
Wees nuchter, wees waakzaam, want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1995
Wees nuchter van geest, wees alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1977
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Versterkte Bijbel
Wees nuchter [evenwichtig en gedisciplineerd], wees alert en te allen tijde voorzichtig. Die vijand van jou, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw [hevig hongerig], op zoek naar iemand om te verslinden.

Christelijke standaardbijbel
Wees nuchter, wees alert. Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Holman christelijke standaardbijbel
Wees serieus! Wees alert! Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Amerikaanse standaardversie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden,

Aramese Bijbel in gewoon Engels
Wees alert, wees bedachtzaam, want uw vijand Satan brult als een leeuw en loopt en zoekt wie hij zal verslinden.

Hedendaagse Engelse versie
Wees op je hoede en blijf wakker. Je vijand, de duivel, is als een brullende leeuw, die rondsluipt om iemand te vinden om aan te vallen.

Douay-Rheims Bijbel
Wees nuchter en waakzaam: want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.

Engelse herziene versie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Vertaling van goed nieuws
Wees alert, wees op uw hoede! Je vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

GODS WOORD® Vertaling
Houd je geest helder en wees alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw terwijl hij op zoek is naar iemand om te verslinden.

Internationale standaardversie
Wees helder en alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Letterlijke standaardversie
Wees nuchter, waakzaam, want je tegenstander de duivel loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

NET Bijbel
Wees nuchter en alert. Je vijand de duivel is als een brullende leeuw op jacht naar iemand om te verslinden.

Nieuwe Hart Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Weymouth Nieuwe Testament
Houd elke passie in bedwang en wees alert. Uw grote aanklager, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw om te zien wie hij kan verslinden.

Wereld Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

De letterlijke vertaling van Young
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

Taak 1:7
"Waar kom je vandaan?" zei de HEERE tot Satan. 'Van het zwerven door de aarde,' antwoordde hij, 'en er heen en weer in lopen.'

Spreuken 28:15
Als een brullende leeuw of een aanvallende beer is een goddeloze heerser over een hulpeloos volk.

Mattheüs 24:42
Blijf daarom waakzaam, want u weet niet op welke dag uw Heer zal komen.

Marcus 4:15
Sommige zijn als de zaden langs het pad, waar het woord wordt gezaaid. Zodra ze het horen, komt Satan en neemt het woord weg dat in hen was gezaaid.

2 Korintiërs 2:11
opdat Satan ons niet te slim af zou zijn. Want we zijn niet onwetend van zijn plannen.

2 Timoteüs 4:17
Maar de Heer stond mij bij en sterkte mij, zodat door mij de boodschap volledig zou worden verkondigd en alle heidenen het zouden horen. Dus ik werd verlost uit de muil van de leeuw.

Jakobus 4:7
Onderwerp u dan aan God. Weersta de duivel en hij zal van je wegvluchten.

1 Petrus 1:13
Bereid daarom uw geest voor op actie. Wees nuchter. Stel uw hoop volledig op de genade die u zal worden gegeven bij de openbaring van Jezus Christus.

Openbaring 12:10
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: "Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God, en de autoriteit van Zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen - hij die hen dag beschuldigt en nacht voor onze God.

Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekend wie hij zal verslinden:

1 Petrus 1:13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop tot het einde toe op de genade die u zal worden gebracht bij de openbaring van Jezus Christus

1 Petrus 4:7 Maar het einde van alle dingen is nabij: weest daarom nuchter en waakt in gebed.

Mattheüs 24:48-50 Maar als die slechte dienaar in zijn hart zegt: Mijn heer stelt zijn komst uit

Esther 7:6 En Esther zei: Tegenstander en vijand! is deze slechte Haman. Toen werd Haman bang voor de koning en de koningin.

Taak 1:6 Nu was er een dag dat de zonen van God kwamen om zich voor de HEER te presenteren, en Satan kwam ook onder hen.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Mattheüs 4:1,11 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel'

Mattheüs 13:39 De vijand die ze heeft gezaaid is de duivel, de oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen.

Mattheüs 25:41 Dan zal Hij ook tot hen aan de linkerhand zeggen: Ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, bereid voor de duivel en zijn engelen:

Richteren 14:5 Toen ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timnath en kwam bij de wijngaarden van Timnath; en zie, een jonge leeuw brulde tegen hem.

Psalm 104:21 De jonge leeuwen brullen achter hun prooi aan en zoeken hun spijze bij God.

Spreuken 19:12 De toorn van de koning is als het brullen van een leeuw, maar zijn gunst is als dauw op het gras.

Taak 1:7 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? Toen antwoordde Satan de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Als een brullende leeuw. --Het epitheton wordt niet alleen toegevoegd om de beschrijving angst aan te jagen, maar het gebrul impliceert honger en vastberadenheid.

Loopt rond. --Comp. Baan 1:7 Baan 2:2. St. Peter vestigt echter niet de aandacht op het feit dat Satan altijd rondsnuffelt, maar hij waarschuwt de slapende herders dat hij dat vooral nu doet. Dit seizoen van vervolging was precies zijn tijd om de een hier en de ander daar uit te pikken.

Op zoek naar wie hij kan verslinden. --Misschien nog expressiever om te zeggen: "zoekend wat hij kan verslinden." Satan kijkt op zijn beurt naar alle christenen om te zien waar hij de meeste kans op heeft, niet alleen vaag op zoek naar een prooi.

Vers 8. - Wees nuchter, wees waakzaam (comp. 1 Thessalonicenzen 5:6). Zie voor het eerste woord νήψατε de aantekening bij 1 Petrus 4:7. Het tweede γρηγόρησατε , is het woord dat zo vaak en zo nadrukkelijk door onze Heer wordt gebruikt (Marcus 13:35, 37 Mattheüs 26:40, 41, enz.). De gebiedende wijs zijn aoristus, zoals in 1 Petrus 4:7 en, zoals daar, impliceren ofwel dat de vermaning nodig was door de lezers, ofwel worden ze gebruikt om de noodzaak van onmiddellijke aandacht levendig uit te drukken. Omdat je tegenstander de duivel is. Het voegwoord "omdat" wordt in de beste handschriften weggelaten. De asyndeten, zoals in de laatste zin, verhoogt de nadruk. Het woord dat met 'tegenstander' is weergegeven ἀντίδικος betekent eigenlijk een tegenstander in een rechtszaak, zoals in Mattheüs 5:25, maar het wordt ook in het algemeen gebruikt voor 'tegenstander'. en dat geldt ook voor een vertaling van het Hebreeuwse woord Satan. Het woord διάβολος , duivel, betekent "lasteraar", "valse aanklager". Als een brullende leeuw. Hij wordt een slang genoemd om zijn subtiliteit aan te duiden, een leeuw om zijn felheid en kracht uit te drukken. Het woord dat met "brullend" is weergegeven ὠρυόμενος wordt vooral gebruikt voor de kreten van wilde beesten wanneer ze uitgehongerd zijn van de honger (zie Psalm 104:21 en comp. Psalm 22: 13, 21). Wandelt rond, zoekend wie hij zal verslinden (vgl. Job 1:7 Job 2:2). De woorden drukken de rusteloze energie van de goddeloze uit. Hij kan degenen die door de kracht van God door het geloof tot redding worden bewaard niet aanraken, maar hij loopt rond, gretig lettend op elk verloren schaap dat van de kudde is afgedwaald. Hij brult in de hunkering van zijn hart naar een prooi, als een hongerige leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden, of (want de lezing hier is enigszins onzeker) om iemand te verslinden, of gewoon om te verslinden.Het Griekse woord betekent letterlijk "opdrinken", het impliceert totale vernietiging. Het is het woord in 1 Korintiërs 15:54: "De dood is κατεπόθη verzwolgen in overwinning." Satan zoekt nu wie hij kan vernietigen: "De Heer zal hem vernietigen die de macht over de dood heeft, dat is de duivel" (Hebreeën 2:14).

Wees nuchter
Ν'942'968'945'964'949 (N'275psate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 3525: (letterlijk: ik ben nuchter), ik ben kalm (waakzaam), omzichtig. Van onzekere verwantschap: zich onthouden van wijn, d.w.z. discreet zijn.

[en] alert.
γρηγορήσατε (grēgorēsate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 1127: (a) ik ben wakker ('s nachts), kijk, (b) ik ben waakzaam, alert, waakzaam. Van egeiro om wakker te blijven, d.w.z. Watch.

Jouw
ὑμῶν (hym'333n)
Persoonlijk / bezittelijk voornaamwoord - Genitief 2e persoon meervoud
Strong's 4771: Jij. Het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud thou.

tegenstander
´7936´957´964´943´948´953´954´959´962 (antidikos)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 476: Een tegenstander (bij wet), een tegenstander. Van anti en dijk een tegenstander speciaal, Satan.

de
ὁ (ho)
Artikel - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3588: De, het bepaald lidwoord. Inclusief het vrouwelijke hij, en het onzijdige tot in al hun verbuigingen het bepaald lidwoord de.

duivel
δ'953'940'946'959'955'959'962 (diabolo's)
Bijvoeglijk naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 1228: Van diaballo, speciaal een verrader, Satan.

sluipt rond
περιπατεῖ (perpatei)
Werkwoord - Present Indicative Actief - 3e persoon enkelvoud
Strong's 4043: Van peri en pateo naar rondom lopen, d.w.z. figuurlijk vrij rondlopen, leven, deporteren, volgen.

Leuk vinden
ὡς (hōs)
Bijwoord
Strong's 5613: Waarschijnlijk bijwoord van vergelijkend van hos die hoe, d.w.z. op die manier.

een gebrul
ὠ'961'965'972'956'949'957'959'962 (ōryomenos)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord midden of passief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 5612: brullen, huilen als een beest. Middelste stem van een schijnbaar primair werkwoord om te 'brullen'.

Leeuw,
λ'941'969'957 (le'333n)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3023: Een leeuw. Een primair woord een 'leeuw'.

op zoek naar
ζητῶν (zētōn)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord actief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 2212: zoeken, zoeken, verlangen, eisen, eisen. Van onzekere affiniteit om speciaal te zoeken, te aanbidden of samen te zweren.

[iemand]
τινα (tina)
Vragend/onbepaald voornaamwoord - Accusatief Mannelijk enkelvoud
Strong's 5101: Wie, wat, wat, waarom. Waarschijnlijk nadrukkelijk van het is een vragend voornaamwoord, wie, wat of wat.


De duivel blijft niet - Recepten

Nieuwe internationale versie
Wees alert en nuchter van geest. Je vijand de duivel sluipt rond als een brullende leeuw op zoek naar iemand om te verslinden.

New Living vertaling
Blijf waakzaam! Pas op voor je grote vijand, de duivel. Hij sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Engelse standaardversie
Wees nuchter, wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Berean Studiebijbel
Wees nuchter en alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Bereaanse letterlijke bijbel
Wees nuchter kijken. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, zoekende wie te verslinden,

King James Bijbel
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Nieuwe King James-versie
Wees nuchter, wees waakzaam, want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1995
Wees nuchter van geest, wees alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1977
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Versterkte Bijbel
Wees nuchter [evenwichtig en gedisciplineerd], wees alert en te allen tijde voorzichtig. Die vijand van jou, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw [hevig hongerig], op zoek naar iemand om te verslinden.

Christelijke standaardbijbel
Wees nuchter, wees alert. Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Holman christelijke standaardbijbel
Wees serieus! Wees alert! Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Amerikaanse standaardversie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden,

Aramese Bijbel in gewoon Engels
Wees alert, wees bedachtzaam, want uw vijand Satan brult als een leeuw en loopt en zoekt wie hij zal verslinden.

Hedendaagse Engelse versie
Wees op je hoede en blijf wakker. Je vijand, de duivel, is als een brullende leeuw, die rondsluipt om iemand te vinden om aan te vallen.

Douay-Rheims Bijbel
Wees nuchter en waakzaam: want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.

Engelse herziene versie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Vertaling van goed nieuws
Wees alert, wees op uw hoede! Je vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

GODS WOORD® Vertaling
Houd je geest helder en wees alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw terwijl hij op zoek is naar iemand om te verslinden.

Internationale standaardversie
Wees helder en alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Letterlijke standaardversie
Wees nuchter, waakzaam, want je tegenstander de duivel loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

NET Bijbel
Wees nuchter en alert. Je vijand de duivel is als een brullende leeuw op jacht naar iemand om te verslinden.

Nieuwe Hart Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Weymouth Nieuwe Testament
Houd elke passie in bedwang en wees alert. Uw grote aanklager, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw om te zien wie hij kan verslinden.

Wereld Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

De letterlijke vertaling van Young
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

Taak 1:7
"Waar kom je vandaan?" zei de HEERE tot Satan. 'Van het zwerven door de aarde,' antwoordde hij, 'en er heen en weer in lopen.'

Spreuken 28:15
Als een brullende leeuw of een aanvallende beer is een goddeloze heerser over een hulpeloos volk.

Mattheüs 24:42
Blijf daarom waakzaam, want u weet niet op welke dag uw Heer zal komen.

Marcus 4:15
Sommige zijn als de zaden langs het pad, waar het woord wordt gezaaid. Zodra ze het horen, komt Satan en neemt het woord weg dat in hen was gezaaid.

2 Korintiërs 2:11
opdat Satan ons niet te slim af zou zijn. Want we zijn niet onwetend van zijn plannen.

2 Timoteüs 4:17
Maar de Heer stond mij bij en sterkte mij, zodat door mij de boodschap volledig zou worden verkondigd en alle heidenen het zouden horen. Dus ik werd verlost uit de muil van de leeuw.

Jakobus 4:7
Onderwerp u dan aan God. Weersta de duivel en hij zal van je wegvluchten.

1 Petrus 1:13
Bereid daarom uw geest voor op actie. Wees nuchter. Stel uw hoop volledig op de genade die u zal worden gegeven bij de openbaring van Jezus Christus.

Openbaring 12:10
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: "Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God, en de autoriteit van Zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen - hij die hen dag beschuldigt en nacht voor onze God.

Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekend wie hij zal verslinden:

1 Petrus 1:13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop tot het einde toe op de genade die u zal worden gebracht bij de openbaring van Jezus Christus

1 Petrus 4:7 Maar het einde van alle dingen is nabij: weest daarom nuchter en waakt in gebed.

Mattheüs 24:48-50 Maar als die slechte dienaar in zijn hart zegt: Mijn heer stelt zijn komst uit

Esther 7:6 En Esther zei: Tegenstander en vijand! is deze slechte Haman. Toen werd Haman bang voor de koning en de koningin.

Taak 1:6 Nu was er een dag dat de zonen van God kwamen om zich voor de HEER te presenteren, en Satan kwam ook onder hen.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Mattheüs 4:1,11 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel'

Mattheüs 13:39 De vijand die ze heeft gezaaid is de duivel, de oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen.

Mattheüs 25:41 Dan zal Hij ook tot hen aan de linkerhand zeggen: Ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, bereid voor de duivel en zijn engelen:

Richteren 14:5 Toen ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timnath en kwam bij de wijngaarden van Timnath; en zie, een jonge leeuw brulde tegen hem.

Psalm 104:21 De jonge leeuwen brullen achter hun prooi aan en zoeken hun spijze bij God.

Spreuken 19:12 De toorn van de koning is als het brullen van een leeuw, maar zijn gunst is als dauw op het gras.

Taak 1:7 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? Toen antwoordde Satan de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Als een brullende leeuw. --Het epitheton wordt niet alleen toegevoegd om de beschrijving angst aan te jagen, maar het gebrul impliceert honger en vastberadenheid.

Loopt rond. --Comp. Baan 1:7 Baan 2:2. St. Peter vestigt echter niet de aandacht op het feit dat Satan altijd rondsnuffelt, maar hij waarschuwt de slapende herders dat hij dat vooral nu doet. Dit seizoen van vervolging was precies zijn tijd om de een hier en de ander daar uit te pikken.

Op zoek naar wie hij kan verslinden. --Misschien nog expressiever om te zeggen: "zoekend wat hij kan verslinden." Satan kijkt op zijn beurt naar alle christenen om te zien waar hij de meeste kans op heeft, niet alleen vaag op zoek naar een prooi.

Vers 8. - Wees nuchter, wees waakzaam (comp. 1 Thessalonicenzen 5:6). Zie voor het eerste woord νήψατε de aantekening bij 1 Petrus 4:7. Het tweede γρηγόρησατε , is het woord dat zo vaak en zo nadrukkelijk door onze Heer wordt gebruikt (Marcus 13:35, 37 Mattheüs 26:40, 41, enz.). De gebiedende wijs zijn aoristus, zoals in 1 Petrus 4:7 en, zoals daar, impliceren ofwel dat de vermaning nodig was door de lezers, ofwel worden ze gebruikt om de noodzaak van onmiddellijke aandacht levendig uit te drukken. Omdat je tegenstander de duivel is. Het voegwoord "omdat" wordt in de beste handschriften weggelaten. De asyndeten, zoals in de laatste zin, verhoogt de nadruk. Het woord dat met 'tegenstander' is weergegeven ἀντίδικος betekent eigenlijk een tegenstander in een rechtszaak, zoals in Mattheüs 5:25, maar het wordt ook in het algemeen gebruikt voor 'tegenstander'. en dat geldt ook voor een vertaling van het Hebreeuwse woord Satan. Het woord διάβολος , duivel, betekent "lasteraar", "valse aanklager". Als een brullende leeuw. Hij wordt een slang genoemd om zijn subtiliteit aan te duiden, een leeuw om zijn felheid en kracht uit te drukken. Het woord dat met "brullend" is weergegeven ὠρυόμενος wordt vooral gebruikt voor de kreten van wilde beesten wanneer ze uitgehongerd zijn van de honger (zie Psalm 104:21 en comp. Psalm 22: 13, 21). Wandelt rond, zoekend wie hij zal verslinden (vgl. Job 1:7 Job 2:2). De woorden drukken de rusteloze energie van de goddeloze uit. Hij kan degenen die door de kracht van God door het geloof tot redding worden bewaard niet aanraken, maar hij loopt rond, gretig lettend op elk verloren schaap dat van de kudde is afgedwaald. Hij brult in de hunkering van zijn hart naar een prooi, als een hongerige leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden, of (want de lezing hier is enigszins onzeker) om iemand te verslinden, of gewoon om te verslinden. Het Griekse woord betekent letterlijk "opdrinken", het impliceert totale vernietiging. Het is het woord in 1 Korintiërs 15:54: "De dood is κατεπόθη verzwolgen in overwinning." Satan zoekt nu wie hij kan vernietigen: "De Heer zal hem vernietigen die de macht over de dood heeft, dat is de duivel" (Hebreeën 2:14).

Wees nuchter
Ν'942'968'945'964'949 (N'275psate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 3525: (letterlijk: ik ben nuchter), ik ben kalm (waakzaam), omzichtig. Van onzekere verwantschap: zich onthouden van wijn, d.w.z. discreet zijn.

[en] alert.
γρηγορήσατε (grēgorēsate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 1127: (a) ik ben wakker ('s nachts), kijk, (b) ik ben waakzaam, alert, waakzaam. Van egeiro om wakker te blijven, d.w.z. Watch.

Jouw
ὑμῶν (hym'333n)
Persoonlijk / bezittelijk voornaamwoord - Genitief 2e persoon meervoud
Strong's 4771: Jij. Het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud thou.

tegenstander
´7936´957´964´943´948´953´954´959´962 (antidikos)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 476: Een tegenstander (bij wet), een tegenstander. Van anti en dijk een tegenstander speciaal, Satan.

de
ὁ (ho)
Artikel - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3588: De, het bepaald lidwoord. Inclusief het vrouwelijke hij, en het onzijdige tot in al hun verbuigingen het bepaald lidwoord de.

duivel
δ'953'940'946'959'955'959'962 (diabolo's)
Bijvoeglijk naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 1228: Van diaballo, speciaal een verrader, Satan.

sluipt rond
περιπατεῖ (perpatei)
Werkwoord - Present Indicative Actief - 3e persoon enkelvoud
Strong's 4043: Van peri en pateo naar rondom lopen, d.w.z. figuurlijk vrij rondlopen, leven, deporteren, volgen.

Leuk vinden
ὡς (hōs)
Bijwoord
Strong's 5613: Waarschijnlijk bijwoord van vergelijkend van hos die hoe, d.w.z. op die manier.

een gebrul
ὠ'961'965'972'956'949'957'959'962 (ōryomenos)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord midden of passief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 5612: brullen, huilen als een beest. Middelste stem van een schijnbaar primair werkwoord om te 'brullen'.

Leeuw,
λ'941'969'957 (le'333n)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3023: Een leeuw. Een primair woord een 'leeuw'.

op zoek naar
ζητῶν (zētōn)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord actief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 2212: zoeken, zoeken, verlangen, eisen, eisen. Van onzekere affiniteit om speciaal te zoeken, te aanbidden of samen te zweren.

[iemand]
τινα (tina)
Vragend/onbepaald voornaamwoord - Accusatief Mannelijk enkelvoud
Strong's 5101: Wie, wat, wat, waarom. Waarschijnlijk nadrukkelijk van het is een vragend voornaamwoord, wie, wat of wat.


De duivel blijft niet - Recepten

Nieuwe internationale versie
Wees alert en nuchter van geest. Je vijand de duivel sluipt rond als een brullende leeuw op zoek naar iemand om te verslinden.

New Living vertaling
Blijf waakzaam! Pas op voor je grote vijand, de duivel. Hij sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Engelse standaardversie
Wees nuchter, wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Berean Studiebijbel
Wees nuchter en alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Bereaanse letterlijke bijbel
Wees nuchter kijken. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, zoekende wie te verslinden,

King James Bijbel
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Nieuwe King James-versie
Wees nuchter, wees waakzaam, want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1995
Wees nuchter van geest, wees alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1977
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Versterkte Bijbel
Wees nuchter [evenwichtig en gedisciplineerd], wees alert en te allen tijde voorzichtig. Die vijand van jou, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw [hevig hongerig], op zoek naar iemand om te verslinden.

Christelijke standaardbijbel
Wees nuchter, wees alert.Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Holman christelijke standaardbijbel
Wees serieus! Wees alert! Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Amerikaanse standaardversie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden,

Aramese Bijbel in gewoon Engels
Wees alert, wees bedachtzaam, want uw vijand Satan brult als een leeuw en loopt en zoekt wie hij zal verslinden.

Hedendaagse Engelse versie
Wees op je hoede en blijf wakker. Je vijand, de duivel, is als een brullende leeuw, die rondsluipt om iemand te vinden om aan te vallen.

Douay-Rheims Bijbel
Wees nuchter en waakzaam: want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.

Engelse herziene versie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Vertaling van goed nieuws
Wees alert, wees op uw hoede! Je vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

GODS WOORD® Vertaling
Houd je geest helder en wees alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw terwijl hij op zoek is naar iemand om te verslinden.

Internationale standaardversie
Wees helder en alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Letterlijke standaardversie
Wees nuchter, waakzaam, want je tegenstander de duivel loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

NET Bijbel
Wees nuchter en alert. Je vijand de duivel is als een brullende leeuw op jacht naar iemand om te verslinden.

Nieuwe Hart Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Weymouth Nieuwe Testament
Houd elke passie in bedwang en wees alert. Uw grote aanklager, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw om te zien wie hij kan verslinden.

Wereld Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

De letterlijke vertaling van Young
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

Taak 1:7
"Waar kom je vandaan?" zei de HEERE tot Satan. 'Van het zwerven door de aarde,' antwoordde hij, 'en er heen en weer in lopen.'

Spreuken 28:15
Als een brullende leeuw of een aanvallende beer is een goddeloze heerser over een hulpeloos volk.

Mattheüs 24:42
Blijf daarom waakzaam, want u weet niet op welke dag uw Heer zal komen.

Marcus 4:15
Sommige zijn als de zaden langs het pad, waar het woord wordt gezaaid. Zodra ze het horen, komt Satan en neemt het woord weg dat in hen was gezaaid.

2 Korintiërs 2:11
opdat Satan ons niet te slim af zou zijn. Want we zijn niet onwetend van zijn plannen.

2 Timoteüs 4:17
Maar de Heer stond mij bij en sterkte mij, zodat door mij de boodschap volledig zou worden verkondigd en alle heidenen het zouden horen. Dus ik werd verlost uit de muil van de leeuw.

Jakobus 4:7
Onderwerp u dan aan God. Weersta de duivel en hij zal van je wegvluchten.

1 Petrus 1:13
Bereid daarom uw geest voor op actie. Wees nuchter. Stel uw hoop volledig op de genade die u zal worden gegeven bij de openbaring van Jezus Christus.

Openbaring 12:10
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: "Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God, en de autoriteit van Zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen - hij die hen dag beschuldigt en nacht voor onze God.

Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekend wie hij zal verslinden:

1 Petrus 1:13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop tot het einde toe op de genade die u zal worden gebracht bij de openbaring van Jezus Christus

1 Petrus 4:7 Maar het einde van alle dingen is nabij: weest daarom nuchter en waakt in gebed.

Mattheüs 24:48-50 Maar als die slechte dienaar in zijn hart zegt: Mijn heer stelt zijn komst uit

Esther 7:6 En Esther zei: Tegenstander en vijand! is deze slechte Haman. Toen werd Haman bang voor de koning en de koningin.

Taak 1:6 Nu was er een dag dat de zonen van God kwamen om zich voor de HEER te presenteren, en Satan kwam ook onder hen.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Mattheüs 4:1,11 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel'

Mattheüs 13:39 De vijand die ze heeft gezaaid is de duivel, de oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen.

Mattheüs 25:41 Dan zal Hij ook tot hen aan de linkerhand zeggen: Ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, bereid voor de duivel en zijn engelen:

Richteren 14:5 Toen ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timnath en kwam bij de wijngaarden van Timnath; en zie, een jonge leeuw brulde tegen hem.

Psalm 104:21 De jonge leeuwen brullen achter hun prooi aan en zoeken hun spijze bij God.

Spreuken 19:12 De toorn van de koning is als het brullen van een leeuw, maar zijn gunst is als dauw op het gras.

Taak 1:7 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? Toen antwoordde Satan de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Als een brullende leeuw. --Het epitheton wordt niet alleen toegevoegd om de beschrijving angst aan te jagen, maar het gebrul impliceert honger en vastberadenheid.

Loopt rond. --Comp. Baan 1:7 Baan 2:2. St. Peter vestigt echter niet de aandacht op het feit dat Satan altijd rondsnuffelt, maar hij waarschuwt de slapende herders dat hij dat vooral nu doet. Dit seizoen van vervolging was precies zijn tijd om de een hier en de ander daar uit te pikken.

Op zoek naar wie hij kan verslinden. --Misschien nog expressiever om te zeggen: "zoekend wat hij kan verslinden." Satan kijkt op zijn beurt naar alle christenen om te zien waar hij de meeste kans op heeft, niet alleen vaag op zoek naar een prooi.

Vers 8. - Wees nuchter, wees waakzaam (comp. 1 Thessalonicenzen 5:6). Zie voor het eerste woord νήψατε de aantekening bij 1 Petrus 4:7. Het tweede γρηγόρησατε , is het woord dat zo vaak en zo nadrukkelijk door onze Heer wordt gebruikt (Marcus 13:35, 37 Mattheüs 26:40, 41, enz.). De gebiedende wijs zijn aoristus, zoals in 1 Petrus 4:7 en, zoals daar, impliceren ofwel dat de vermaning nodig was door de lezers, ofwel worden ze gebruikt om de noodzaak van onmiddellijke aandacht levendig uit te drukken. Omdat je tegenstander de duivel is. Het voegwoord "omdat" wordt in de beste handschriften weggelaten. De asyndeten, zoals in de laatste zin, verhoogt de nadruk. Het woord dat met 'tegenstander' is weergegeven ἀντίδικος betekent eigenlijk een tegenstander in een rechtszaak, zoals in Mattheüs 5:25, maar het wordt ook in het algemeen gebruikt voor 'tegenstander'. en dat geldt ook voor een vertaling van het Hebreeuwse woord Satan. Het woord διάβολος , duivel, betekent "lasteraar", "valse aanklager". Als een brullende leeuw. Hij wordt een slang genoemd om zijn subtiliteit aan te duiden, een leeuw om zijn felheid en kracht uit te drukken. Het woord dat met "brullend" is weergegeven ὠρυόμενος wordt vooral gebruikt voor de kreten van wilde beesten wanneer ze uitgehongerd zijn van de honger (zie Psalm 104:21 en comp. Psalm 22: 13, 21). Wandelt rond, zoekend wie hij zal verslinden (vgl. Job 1:7 Job 2:2). De woorden drukken de rusteloze energie van de goddeloze uit. Hij kan degenen die door de kracht van God door het geloof tot redding worden bewaard niet aanraken, maar hij loopt rond, gretig lettend op elk verloren schaap dat van de kudde is afgedwaald. Hij brult in de hunkering van zijn hart naar een prooi, als een hongerige leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden, of (want de lezing hier is enigszins onzeker) om iemand te verslinden, of gewoon om te verslinden. Het Griekse woord betekent letterlijk "opdrinken", het impliceert totale vernietiging. Het is het woord in 1 Korintiërs 15:54: "De dood is κατεπόθη verzwolgen in overwinning." Satan zoekt nu wie hij kan vernietigen: "De Heer zal hem vernietigen die de macht over de dood heeft, dat is de duivel" (Hebreeën 2:14).

Wees nuchter
Ν'942'968'945'964'949 (N'275psate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 3525: (letterlijk: ik ben nuchter), ik ben kalm (waakzaam), omzichtig. Van onzekere verwantschap: zich onthouden van wijn, d.w.z. discreet zijn.

[en] alert.
γρηγορήσατε (grēgorēsate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 1127: (a) ik ben wakker ('s nachts), kijk, (b) ik ben waakzaam, alert, waakzaam. Van egeiro om wakker te blijven, d.w.z. Watch.

Jouw
ὑμῶν (hym'333n)
Persoonlijk / bezittelijk voornaamwoord - Genitief 2e persoon meervoud
Strong's 4771: Jij. Het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud thou.

tegenstander
´7936´957´964´943´948´953´954´959´962 (antidikos)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 476: Een tegenstander (bij wet), een tegenstander. Van anti en dijk een tegenstander speciaal, Satan.

de
ὁ (ho)
Artikel - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3588: De, het bepaald lidwoord. Inclusief het vrouwelijke hij, en het onzijdige tot in al hun verbuigingen het bepaald lidwoord de.

duivel
δ'953'940'946'959'955'959'962 (diabolo's)
Bijvoeglijk naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 1228: Van diaballo, speciaal een verrader, Satan.

sluipt rond
περιπατεῖ (perpatei)
Werkwoord - Present Indicative Actief - 3e persoon enkelvoud
Strong's 4043: Van peri en pateo naar rondom lopen, d.w.z. figuurlijk vrij rondlopen, leven, deporteren, volgen.

Leuk vinden
ὡς (hōs)
Bijwoord
Strong's 5613: Waarschijnlijk bijwoord van vergelijkend van hos die hoe, d.w.z. op die manier.

een gebrul
ὠ'961'965'972'956'949'957'959'962 (ōryomenos)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord midden of passief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 5612: brullen, huilen als een beest. Middelste stem van een schijnbaar primair werkwoord om te 'brullen'.

Leeuw,
λ'941'969'957 (le'333n)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3023: Een leeuw. Een primair woord een 'leeuw'.

op zoek naar
ζητῶν (zētōn)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord actief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 2212: zoeken, zoeken, verlangen, eisen, eisen. Van onzekere affiniteit om speciaal te zoeken, te aanbidden of samen te zweren.

[iemand]
τινα (tina)
Vragend/onbepaald voornaamwoord - Accusatief Mannelijk enkelvoud
Strong's 5101: Wie, wat, wat, waarom. Waarschijnlijk nadrukkelijk van het is een vragend voornaamwoord, wie, wat of wat.


De duivel blijft niet - Recepten

Nieuwe internationale versie
Wees alert en nuchter van geest. Je vijand de duivel sluipt rond als een brullende leeuw op zoek naar iemand om te verslinden.

New Living vertaling
Blijf waakzaam! Pas op voor je grote vijand, de duivel. Hij sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Engelse standaardversie
Wees nuchter, wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Berean Studiebijbel
Wees nuchter en alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Bereaanse letterlijke bijbel
Wees nuchter kijken. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, zoekende wie te verslinden,

King James Bijbel
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Nieuwe King James-versie
Wees nuchter, wees waakzaam, want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1995
Wees nuchter van geest, wees alert. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

NASB 1977
Wees nuchter geest, alert zijn. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Versterkte Bijbel
Wees nuchter [evenwichtig en gedisciplineerd], wees alert en te allen tijde voorzichtig. Die vijand van jou, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw [hevig hongerig], op zoek naar iemand om te verslinden.

Christelijke standaardbijbel
Wees nuchter, wees alert. Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Holman christelijke standaardbijbel
Wees serieus! Wees alert! Uw tegenstander de duivel sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iedereen die hij kan verslinden.

Amerikaanse standaardversie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden,

Aramese Bijbel in gewoon Engels
Wees alert, wees bedachtzaam, want uw vijand Satan brult als een leeuw en loopt en zoekt wie hij zal verslinden.

Hedendaagse Engelse versie
Wees op je hoede en blijf wakker. Je vijand, de duivel, is als een brullende leeuw, die rondsluipt om iemand te vinden om aan te vallen.

Douay-Rheims Bijbel
Wees nuchter en waakzaam: want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.

Engelse herziene versie
Wees nuchter, waakzaam: uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden:

Vertaling van goed nieuws
Wees alert, wees op uw hoede! Je vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

GODS WOORD® Vertaling
Houd je geest helder en wees alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw terwijl hij op zoek is naar iemand om te verslinden.

Internationale standaardversie
Wees helder en alert. Je tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden.

Letterlijke standaardversie
Wees nuchter, waakzaam, want je tegenstander de duivel loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

NET Bijbel
Wees nuchter en alert. Je vijand de duivel is als een brullende leeuw op jacht naar iemand om te verslinden.

Nieuwe Hart Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

Weymouth Nieuwe Testament
Houd elke passie in bedwang en wees alert. Uw grote aanklager, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw om te zien wie hij kan verslinden.

Wereld Engelse Bijbel
Wees nuchter en zelfbeheersing. Wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.

De letterlijke vertaling van Young
Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekende wie hij zou kunnen verzwelgen,

Taak 1:7
"Waar kom je vandaan?" zei de HEERE tot Satan. 'Van het zwerven door de aarde,' antwoordde hij, 'en er heen en weer in lopen.'

Spreuken 28:15
Als een brullende leeuw of een aanvallende beer is een goddeloze heerser over een hulpeloos volk.

Mattheüs 24:42
Blijf daarom waakzaam, want u weet niet op welke dag uw Heer zal komen.

Marcus 4:15
Sommige zijn als de zaden langs het pad, waar het woord wordt gezaaid. Zodra ze het horen, komt Satan en neemt het woord weg dat in hen was gezaaid.

2 Korintiërs 2:11
opdat Satan ons niet te slim af zou zijn. Want we zijn niet onwetend van zijn plannen.

2 Timoteüs 4:17
Maar de Heer stond mij bij en sterkte mij, zodat door mij de boodschap volledig zou worden verkondigd en alle heidenen het zouden horen. Dus ik werd verlost uit de muil van de leeuw.

Jakobus 4:7
Onderwerp u dan aan God. Weersta de duivel en hij zal van je wegvluchten.

1 Petrus 1:13
Bereid daarom uw geest voor op actie. Wees nuchter. Stel uw hoop volledig op de genade die u zal worden gegeven bij de openbaring van Jezus Christus.

Openbaring 12:10
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: "Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God, en de autoriteit van Zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen - hij die hen dag beschuldigt en nacht voor onze God.

Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenstander de duivel, als een brullende leeuw, gaat rond, zoekend wie hij zal verslinden:

1 Petrus 1:13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop tot het einde toe op de genade die u zal worden gebracht bij de openbaring van Jezus Christus

1 Petrus 4:7 Maar het einde van alle dingen is nabij: weest daarom nuchter en waakt in gebed.

Mattheüs 24:48-50 Maar als die slechte dienaar in zijn hart zegt: Mijn heer stelt zijn komst uit

Esther 7:6 En Esther zei: Tegenstander en vijand! is deze slechte Haman. Toen werd Haman bang voor de koning en de koningin.

Taak 1:6 Nu was er een dag dat de zonen van God kwamen om zich voor de HEER te presenteren, en Satan kwam ook onder hen.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Mattheüs 4:1,11 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel'

Mattheüs 13:39 De vijand die ze heeft gezaaid is de duivel, de oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen.

Mattheüs 25:41 Dan zal Hij ook tot hen aan de linkerhand zeggen: Ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, bereid voor de duivel en zijn engelen:

Richteren 14:5 Toen ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timnath en kwam bij de wijngaarden van Timnath; en zie, een jonge leeuw brulde tegen hem.

Psalm 104:21 De jonge leeuwen brullen achter hun prooi aan en zoeken hun spijze bij God.

Spreuken 19:12 De toorn van de koning is als het brullen van een leeuw, maar zijn gunst is als dauw op het gras.

Taak 1:7 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? Toen antwoordde Satan de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Taak 2:2 En de HEERE zei tot Satan: Waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de HEERE en zei: Van het heen en weer gaan op de aarde en van het op en neer wandelen op de aarde.

Als een brullende leeuw. --Het epitheton wordt niet alleen toegevoegd om de beschrijving angst aan te jagen, maar het gebrul impliceert honger en vastberadenheid.

Loopt rond. --Comp. Baan 1:7 Baan 2:2. St. Peter vestigt echter niet de aandacht op het feit dat Satan altijd rondsnuffelt, maar hij waarschuwt de slapende herders dat hij dat vooral nu doet. Dit seizoen van vervolging was precies zijn tijd om de een hier en de ander daar uit te pikken.

Op zoek naar wie hij kan verslinden. --Misschien nog expressiever om te zeggen: "zoekend wat hij kan verslinden." Satan kijkt op zijn beurt naar alle christenen om te zien waar hij de meeste kans op heeft, niet alleen vaag op zoek naar een prooi.

Vers 8. - Wees nuchter, wees waakzaam (comp. 1 Thessalonicenzen 5:6). Zie voor het eerste woord νήψατε de aantekening bij 1 Petrus 4:7. Het tweede γρηγόρησατε , is het woord dat zo vaak en zo nadrukkelijk door onze Heer wordt gebruikt (Marcus 13:35, 37 Mattheüs 26:40, 41, enz.). De gebiedende wijs zijn aoristus, zoals in 1 Petrus 4:7 en, zoals daar, impliceren ofwel dat de vermaning nodig was door de lezers, ofwel worden ze gebruikt om de noodzaak van onmiddellijke aandacht levendig uit te drukken. Omdat je tegenstander de duivel is. Het voegwoord "omdat" wordt in de beste handschriften weggelaten. De asyndeten, zoals in de laatste zin, verhoogt de nadruk. Het woord dat met 'tegenstander' is weergegeven ἀντίδικος betekent eigenlijk een tegenstander in een rechtszaak, zoals in Mattheüs 5:25, maar het wordt ook in het algemeen gebruikt voor 'tegenstander'. en dat geldt ook voor een vertaling van het Hebreeuwse woord Satan. Het woord διάβολος , duivel, betekent "lasteraar", "valse aanklager". Als een brullende leeuw. Hij wordt een slang genoemd om zijn subtiliteit aan te duiden, een leeuw om zijn felheid en kracht uit te drukken. Het woord dat met "brullend" is weergegeven ὠρυόμενος wordt vooral gebruikt voor de kreten van wilde beesten wanneer ze uitgehongerd zijn van de honger (zie Psalm 104:21 en comp. Psalm 22: 13, 21). Wandelt rond, zoekend wie hij zal verslinden (vgl. Job 1:7 Job 2:2). De woorden drukken de rusteloze energie van de goddeloze uit. Hij kan degenen die door de kracht van God door het geloof tot redding worden bewaard niet aanraken, maar hij loopt rond, gretig lettend op elk verloren schaap dat van de kudde is afgedwaald. Hij brult in de hunkering van zijn hart naar een prooi, als een hongerige leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden, of (want de lezing hier is enigszins onzeker) om iemand te verslinden, of gewoon om te verslinden. Het Griekse woord betekent letterlijk "opdrinken", het impliceert totale vernietiging. Het is het woord in 1 Korintiërs 15:54: "De dood is κατεπόθη verzwolgen in overwinning." Satan zoekt nu wie hij kan vernietigen: "De Heer zal hem vernietigen die de macht over de dood heeft, dat is de duivel" (Hebreeën 2:14).

Wees nuchter
Ν'942'968'945'964'949 (N'275psate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 3525: (letterlijk: ik ben nuchter), ik ben kalm (waakzaam), omzichtig. Van onzekere verwantschap: zich onthouden van wijn, d.w.z. discreet zijn.

[en] alert.
γρηγορήσατε (grēgorēsate)
Werkwoord - Aorist Dwingend Actief - 2e persoon meervoud
Strong's 1127: (a) ik ben wakker ('s nachts), kijk, (b) ik ben waakzaam, alert, waakzaam. Van egeiro om wakker te blijven, d.w.z. Watch.

Jouw
ὑμῶν (hym'333n)
Persoonlijk / bezittelijk voornaamwoord - Genitief 2e persoon meervoud
Strong's 4771: Jij. Het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud thou.

tegenstander
´7936´957´964´943´948´953´954´959´962 (antidikos)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 476: Een tegenstander (bij wet), een tegenstander. Van anti en dijk een tegenstander speciaal, Satan.

de
ὁ (ho)
Artikel - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3588: De, het bepaald lidwoord. Inclusief het vrouwelijke hij, en het onzijdige tot in al hun verbuigingen het bepaald lidwoord de.

duivel
δ'953'940'946'959'955'959'962 (diabolo's)
Bijvoeglijk naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 1228: Van diaballo, speciaal een verrader, Satan.

sluipt rond
περιπατεῖ (perpatei)
Werkwoord - Present Indicative Actief - 3e persoon enkelvoud
Strong's 4043: Van peri en pateo naar rondom lopen, d.w.z. figuurlijk vrij rondlopen, leven, deporteren, volgen.

Leuk vinden
ὡς (hōs)
Bijwoord
Strong's 5613: Waarschijnlijk bijwoord van vergelijkend van hos die hoe, d.w.z. op die manier.

een gebrul
ὠ'961'965'972'956'949'957'959'962 (ōryomenos)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord midden of passief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 5612: brullen, huilen als een beest. Middelste stem van een schijnbaar primair werkwoord om te 'brullen'.

Leeuw,
λ'941'969'957 (le'333n)
Zelfstandig naamwoord - Nominatief Mannelijk Enkelvoud
Strong's 3023: Een leeuw. Een primair woord een 'leeuw'.

op zoek naar
ζητῶν (zētōn)
Werkwoord - tegenwoordig deelwoord actief - nominatief mannelijk enkelvoud
Strong's 2212: zoeken, zoeken, verlangen, eisen, eisen. Van onzekere affiniteit om speciaal te zoeken, te aanbidden of samen te zweren.

[iemand]
τινα (tina)
Vragend/onbepaald voornaamwoord - Accusatief Mannelijk enkelvoud
Strong's 5101: Wie, wat, wat, waarom. Waarschijnlijk nadrukkelijk van het is een vragend voornaamwoord, wie, wat of wat.