Nieuwe recepten

Check in 2 kleuren

Check in 2 kleuren

Porties: -

Voorbereidingstijd: minder dan 60 minuten

RECEPT BEREIDING Check in 2 kleuren:

Mix de eieren samen met een snufje zout tot ze in volume zijn verdubbeld, voeg dan de suiker toe en mix tot de suiker is gesmolten. Voeg geleidelijk de olie en melk toe. Meng de bloem met het bakpoeder en voeg over de compositie toe, meng goed en giet ongeveer 3kwart van de compositie in de bak en voeg in de resterende compositie cacao- en rumessence toe. We gieten de compositie in het midden, als we willen kunnen we het met een vork mengen. Zet de bakplaat in de oven totdat deze de tandenstokertest doorstaat


Check in 2 kleuren - Recepten

BELEID VAN ROMPAK SRL BETREFFENDE DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD VIA DE WEBSITE WWW.MAIESTRIEINBUCATARIE.RO

ROMPAK S.R.L. is een Roma & acircna juridische entiteit, lid van de Pakmaya-groep, erkend producent van Pakmaya, van professionele ingrediënten voor bakkerijen, gebak, banketbakkerijen en ingrediënten voor huishoudelijk gebruik.

www.maiestrieinbucatarie.ro is de website van ROMPAK S.R.L. - de enige gistfabriek in Rom & acircnia & ndash, hierna aangeduid als icircn website.

De informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in dit privacybeleid zal u uitleggen hoe uw persoonsgegevens (van de bezoeker van deze website) worden verzameld en verwerkt.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de website www.maiestrieinbucatarie.ro, die we u vragen aandachtig te lezen om onze praktijken voor de verwerking van persoonsgegevens te begrijpen.

Het is ook belangrijk dat u alle andere privacyverklaringen / verordeningen / elk ander document leest dat informatie bevat over de verwerking van persoonlijke gegevens die we naast dit privacybeleid zullen verstrekken bij bepaalde gelegenheden, evenementen, campagnes, zoals & icircnc & acirct om volledig geïnformeerd te zijn over hoe & icircn wij uw persoonsgegevens verwerken.

ROMPAK S.R.L., met hoofdkantoor in Pascani, Str. kleuterschool, nr. 1C, is de Data Operator, hierna te noemen & icircn operator, voor uw persoonsgegevens, die via de website worden verzameld www.maiestrieinbucatarie.ro.

ROMPAK S.R.L. zal uw persoonlijke gegevens verwerken in strikte overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en met zijn eigen beleid / procedures voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

De beoogde mensen zijn de personen die de website bezoeken.

Via de website www.maiestrieinbucatarie.ro, De exploitant kan de volgende persoonsgegevens verzamelen:

- IP-adres en andere informatie verzameld via cookies (meer details over de cookies die door deze website worden gebruikt, vindt u in het Cookiebeleid van de website).

* De exploitant verzamelt geen gevoelige gegevens via deze website.

Persoonlijke gegevens worden verzameld door ROMPAK S.R.L. via de website www.maiestrieinbucatarie.ro als volgt:

& Icircn bij het invullen en verzenden van het contactformulier op https://maiestrieinbucatarie.ro/contact/.

& Icircn wanneer u de website bezoekt, worden gegevens verzameld van uw browser, in overeenstemming met het Cookiebeleid.

ROMPAK S.R.L. verzamelt via de website www.maiestrieinbucatarie.ro uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het oplossen van verzoeken/meldingen/verzoeken van u & ndash verwerken wij persoonsgegevens om uw verzoeken te analyseren/te beantwoorden en om effectief te communiceren

Verkeersmonitoring en verbetering van de kwaliteit van de ervaring op de site - wij zorgen voor de goede werking van de website, inclusief de permanente verbetering van uw ervaring op deze pagina. Raadpleeg het Cookiebeleid van de website voor meer informatie.

We stemmen in met de verwerking van persoonsgegevens die zijn verstrekt voor een van de bovengenoemde doeleinden en kunnen op elk moment worden ingetrokken door een verzoek te sturen naar ROMPAK SRL. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

Uw persoonsgegevens verstrekt via de website www.maiestrieinbucatarie.ro, wordt alleen gebruikt voor de in dit hoofdstuk genoemde doeleinden. In het geval dat het nodig is om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die met betrekking tot dit privacybeleid, zal ROMPAK S.R.L. zal u informeren zonder & icircnt & acircrzieri ongerechtvaardigd en zal u de rechtsgrond uitleggen die & icirci u toestaat om dit te doen.

ROMPAK S.R.L. zal uw persoonsgegevens verwerken zolang als nodig is om de hierboven genoemde doeleinden van verwerking te bereiken of om de wettelijke verplichtingen uit te oefenen die uitdrukkelijk door de wet zijn bepaald. Als de wet niet uitdrukkelijk voorziet in een bewaartermijn van persoonlijke gegevens, is de bewaartermijn de bewaartermijn die is vastgesteld door de interne procedures / beleidslijnen voor het verwerken van persoonlijke gegevens van ROMPAK S.R.L.

* Bewaartermijn gegevens verzameld via de website www.maiestrieinbucatarie.ro, vastgesteld door het beleid voor het bewaren van interne gegevens & icircn binnen het bedrijf ROMPAK S.R.L., is voor een jaar. Gedurende deze periode kan de betrokkene op elk moment de Operator verzoeken om de verwerking van zijn gegevens stop te zetten, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór het moment van het verzoek.

ROMPAK S.R.L. zal uw persoonlijke gegevens die via de website zijn verzameld niet overdragen www.maiestrieinbucatarie.ro.

ROMPAK S.R.L. zal uw persoonsgegevens aan de overheidsinstanties kunnen verstrekken, indien een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in verband met het uitvoeren van een onderzoek om te voldoen aan wettelijke bepalingen om een ​​mogelijke overtreding van de wet te voorkomen, evenals in andere gevallen voorzien door de wet.

* Uw persoonlijke gegevens verzameld via de website www.maiestrieinbucatarie.ro ze zullen niet worden overgedragen aan derde landen.

ROMPAK S.R.L. passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft genomen om de integriteit van uw persoonsgegevens te behouden en vernietiging, onopzettelijk verlies, toegang, wijziging, gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking ervan te voorkomen. Zo zal de Operator persoonlijke gegevens verwerken in strikte overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, evenals met zijn interne beleid en procedures voor de beveiliging van persoonlijke gegevens.

Als betrokkene kunt u te allen tijde ROMPAK S.R.L. uitoefening van de volgende rechten:

Recht op toegang - op verzoek zal de Operator u informatie verstrekken over uw persoonlijke gegevens die hij verwerkt.

Het recht op rectificatie van gegevens & ndash kunt u elke & acircnd Operator vragen om uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig te corrigeren of aan te vullen.

Het recht om het gebruik van gegevens te beperken & ndash kunt u de Operator verzoeken om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken, behalve in gevallen en icircn dat de wet anders bepaalt.

Het recht om gegevens te verwijderen (het recht om te worden vergeten) & op verzoek en in de gevallen & icircn die de wet toestaat, zal de Operator uw persoonlijke gegevens die hij verwerkt uit zijn systemen verwijderen. Bepaalde gegevens met betrekking tot de nakoming van bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen kunnen echter pas na een bepaalde periode worden verwijderd.

Uw recht om uw toestemming in te trekken & ndash & ndash u hebt te allen tijde het recht om uw toestemming en verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens met toekomstig effect in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens & ndash kunt & icircn te allen tijde de Operator informeren over het verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, met toekomstig effect & icircn.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid en op uw verzoek zal de exploitant de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens vergemakkelijken.

Het recht om niet te worden onderworpen aan een individuele geautomatiseerde beslissing & ndash Het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is genomen op basis van geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen heeft en betrekking heeft op de betrokkene of hem op soortgelijke wijze treft / haar een belangrijke maatregel.

Het recht om contact op te nemen met de Nationale Autoriteit Toezicht op de Verwerking van Persoonsgegevens of de bevoegde rechtbanken, voor zover u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden.

www.maiestrieinbucatarie.ro is niet bedoeld & icircn opzettelijk voor kinderen, respectievelijk ROMPAK S.R.L. Verzamel NIET bewust persoonlijke gegevens over kinderen via deze website.

Als ROMPAK S.R.L. vindt dat een minderjarige onder de 16 persoonsgegevens heeft doorgestuurd www.maiestrieinbucatarie.ro, zal die gegevens onmiddellijk verwijderen, zonder onredelijke & icircnt & acircrzieri ongerechtvaardigd.

Als u van mening bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld die zijn verzonden door een minderjarige onder de 16 jaar, neem dan onmiddellijk contact met ons op via het e-mailadres [email protected]

Voor vragen of om opheldering te vragen met betrekking tot dit privacybeleid, evenals hoe u uw persoonlijke gegevens via de website kunt verzamelen en verwerken www.maiestrieinbucatarie.ro, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken:

Postadres: Pascani, straat Grădiniței, nr. 1C, provincie Iaşi, Rom & acircnia

Om een ​​melding in te dienen bij de Nationale Autoriteit voor het Toezicht op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot de overtreding van de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens door de Operator, gaat u naar http://www.dataprotection.ro.

Neem contact op met de bevoegde rechtbanken om een ​​recht in rechte uit te oefenen.

"Informatie- en goedkeuringsformulier over de bescherming van persoonsgegevens en de verzending van commerciële elektronische berichten" Ik heb de inhoud gelezen en begrepen.

BELEID VAN ROMPAK SRL BETREFFENDE DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD VIA DE WEBSITE WWW.MAIESTRIEINBUCATARIE.RO

ROMPAK S.R.L. is een Roma & acircna juridische entiteit, lid van de Pakmaya-groep, erkend producent van Pakmaya, van professionele ingrediënten voor bakkerijen, gebak, banketbakkerijen en ingrediënten voor huishoudelijk gebruik.

www.maiestrieinbucatarie.ro is de website van ROMPAK S.R.L. - de enige gistfabriek in Rom & acircnia & ndash, hierna aangeduid als icircn website.

De informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in dit privacybeleid zal u uitleggen hoe uw persoonsgegevens (van de bezoeker van deze website) worden verzameld en verwerkt.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de website www.maiestrieinbucatarie.ro, die we u vragen aandachtig te lezen om onze praktijken voor de verwerking van persoonsgegevens te begrijpen.

Het is ook belangrijk dat u alle andere privacyverklaringen / verordeningen / elk ander document leest dat informatie bevat over de verwerking van persoonlijke gegevens die we naast dit privacybeleid zullen verstrekken bij bepaalde gelegenheden, evenementen, campagnes, zoals & icircnc & acirct om volledig geïnformeerd te zijn over hoe & icircn wij uw persoonsgegevens verwerken.

ROMPAK S.R.L., met hoofdkantoor in Pascani, Str. kleuterschool, nr. 1C, is de Data Operator, hierna te noemen & icircn operator, voor uw persoonsgegevens, die via de website worden verzameld www.maiestrieinbucatarie.ro.

ROMPAK S.R.L. zal uw persoonlijke gegevens verwerken in strikte overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en met zijn eigen beleid / procedures voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

De beoogde mensen zijn de personen die de website bezoeken.

Via de website www.maiestrieinbucatarie.ro, De exploitant kan de volgende persoonsgegevens verzamelen:

- IP-adres en andere informatie verzameld via cookies (meer details over de cookies die door deze website worden gebruikt, vindt u in het Cookiebeleid van de website).

* De exploitant verzamelt geen gevoelige gegevens via deze website.

Persoonlijke gegevens worden verzameld door ROMPAK S.R.L. via de website www.maiestrieinbucatarie.ro als volgt:

& Icircn bij het invullen en verzenden van het contactformulier op https://maiestrieinbucatarie.ro/contact/.

& Icircn wanneer u de website bezoekt, worden gegevens verzameld van uw browser, in overeenstemming met het Cookiebeleid.

ROMPAK S.R.L. verzamelt via de website www.maiestrieinbucatarie.ro uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het oplossen van verzoeken/meldingen/verzoeken van u & ndash verwerken wij persoonsgegevens om uw verzoeken te analyseren/te beantwoorden en om effectief te communiceren

Verkeersmonitoring en verbetering van de kwaliteit van de ervaring op de site - wij zorgen voor de goede werking van de website, inclusief de permanente verbetering van uw ervaring op deze pagina. Raadpleeg het Cookiebeleid van de website voor meer informatie.

We stemmen in met de verwerking van persoonsgegevens die zijn verstrekt voor een van de bovengenoemde doeleinden en kunnen op elk moment worden ingetrokken door een verzoek te sturen naar ROMPAK SRL. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

Uw persoonsgegevens verstrekt via de website www.maiestrieinbucatarie.ro, wordt alleen gebruikt voor de in dit hoofdstuk genoemde doeleinden. In het geval dat het nodig is om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die met betrekking tot dit privacybeleid, zal ROMPAK S.R.L. zal u informeren zonder & icircnt & acircrzieri ongerechtvaardigd en zal u de rechtsgrond uitleggen die & icirci u toestaat om dit te doen.

ROMPAK S.R.L. zal uw persoonsgegevens verwerken zolang als nodig is om de hierboven genoemde doeleinden van verwerking te bereiken of om de wettelijke verplichtingen uit te oefenen die uitdrukkelijk door de wet zijn bepaald. Als de wet niet uitdrukkelijk voorziet in een bewaartermijn van persoonlijke gegevens, is de bewaartermijn de bewaartermijn die is vastgesteld door de interne procedures / beleidslijnen voor het verwerken van persoonlijke gegevens van ROMPAK S.R.L.

* Bewaartermijn gegevens verzameld via de website www.maiestrieinbucatarie.ro, vastgesteld door het beleid voor het bewaren van interne gegevens & icircn binnen het bedrijf ROMPAK S.R.L., is voor een jaar. Gedurende deze periode kan de betrokkene op elk moment de Operator verzoeken om de verwerking van zijn gegevens stop te zetten, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór het moment van het verzoek.

ROMPAK S.R.L. zal uw persoonlijke gegevens die via de website zijn verzameld niet overdragen www.maiestrieinbucatarie.ro.

ROMPAK S.R.L. zal uw persoonsgegevens aan de overheidsinstanties kunnen verstrekken, indien een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in verband met het uitvoeren van een onderzoek om te voldoen aan wettelijke bepalingen om een ​​mogelijke overtreding van de wet te voorkomen, evenals in andere gevallen voorzien door de wet.

* Uw persoonlijke gegevens verzameld via de website www.maiestrieinbucatarie.ro ze zullen niet worden overgedragen aan derde landen.

ROMPAK S.R.L. passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft genomen om de integriteit van uw persoonsgegevens te behouden en vernietiging, onopzettelijk verlies, toegang, wijziging, gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking ervan te voorkomen. Zo zal de Operator persoonlijke gegevens verwerken in strikte overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, evenals met zijn interne beleid en procedures voor de beveiliging van persoonlijke gegevens.

Als betrokkene kunt u te allen tijde ROMPAK S.R.L. uitoefening van de volgende rechten:

Recht op toegang - op verzoek zal de Operator u informatie verstrekken over uw persoonlijke gegevens die hij verwerkt.

Het recht op rectificatie van gegevens & ndash kunt u elke & acircnd Operator vragen om uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig te corrigeren of aan te vullen.

Het recht om het gebruik van gegevens te beperken & ndash kunt u de Operator verzoeken om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken, behalve in gevallen en icircn dat de wet anders bepaalt.

Het recht om gegevens te verwijderen (het recht om te worden vergeten) & op verzoek en in de gevallen & icircn die de wet toestaat, zal de Operator uw persoonlijke gegevens die hij verwerkt uit zijn systemen verwijderen. Bepaalde gegevens met betrekking tot de nakoming van bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen kunnen echter pas na een bepaalde periode worden verwijderd.

Uw recht om uw toestemming in te trekken & ndash & ndash u hebt te allen tijde het recht om uw toestemming en verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens met toekomstig effect in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens & ndash kunt & icircn te allen tijde de Operator informeren over het verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, met toekomstig effect & icircn.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid en op uw verzoek zal de exploitant de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens vergemakkelijken.

Het recht om niet te worden onderworpen aan een individuele geautomatiseerde beslissing & ndash Het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is genomen op basis van geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen heeft en betrekking heeft op de betrokkene of hem op soortgelijke wijze treft / haar een belangrijke maatregel.

Het recht om contact op te nemen met de Nationale Autoriteit Toezicht op de Verwerking van Persoonsgegevens of de bevoegde rechtbanken, voor zover u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden.

www.maiestrieinbucatarie.ro is niet bedoeld & icircn opzettelijk voor kinderen, respectievelijk ROMPAK S.R.L. Verzamel NIET bewust persoonlijke gegevens over kinderen via deze website.

Als ROMPAK S.R.L. vindt dat een minderjarige onder de 16 persoonsgegevens heeft doorgestuurd www.maiestrieinbucatarie.ro, zal die gegevens onmiddellijk verwijderen, zonder onredelijke & icircnt & acircrzieri ongerechtvaardigd.

Als u van mening bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld die zijn verzonden door een minderjarige onder de 16 jaar, neem dan onmiddellijk contact met ons op via het e-mailadres [email protected]

Voor vragen of om opheldering te vragen met betrekking tot dit privacybeleid, evenals hoe u uw persoonlijke gegevens via de website kunt verzamelen en verwerken www.maiestrieinbucatarie.ro, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken:

Postadres: Pascani, straat Grădiniței, nr. 1C, provincie Iaşi, Rom & acircnia

Om een ​​melding in te dienen bij de Nationale Autoriteit voor het Toezicht op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot de overtreding van de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens door de Operator, gaat u naar http://www.dataprotection.ro.

Neem contact op met de bevoegde rechtbanken om een ​​recht in rechte uit te oefenen.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt, dus we raden u aan het elke keer dat u de website gebruikt te controleren om op de hoogte te blijven van de wijzigingen / updates.


Ingrediënt:

 • 200 gram boter
 • 250 gram suiker
 • 2 zakjes vanillesuiker
 • 3 man eieren
 • 300ml. van melk
 • 50 gram cacao
 • 500 gram bloem
 • 1 zakje bakpoeder

Omdat de bereiding heel weinig tijd kost, wordt de oven vanaf het begin aangestoken en ingesteld op 180 graden C. Meng de zachte boter (op kamertemperatuur) met 200 gram suiker en de 2 zakjes vanillesuiker:

Het is niet nodig dat de suiker in de botermassa oplost, alleen om een ​​romige samenstelling te verkrijgen. Voeg 1 heel ei toe:

Meng snel tot het ei in de boter is opgenomen en voeg de volgende eieren één voor één toe, meng na elk. (Als het mengsel in de kom eruitziet als een gesneden room, maak je geen zorgen: de cake zal net zo succesvol zijn, ik heb het honderden keren gedaan en ik heb allerlei ervaringen gehad.) Je krijgt een rijke crème:

De bloem wordt gemengd met het bakpoeder en een lepel wordt aan de samenstelling toegevoegd, afgewisseld met 250 ml. van melk een beetje gegoten en voorzichtig mengen (om niet overal bloem te verspreiden: P). Je krijgt een vloeibaar deeg, maar vrij compact, als je het te hard vindt kun je 3-4 eetlepels melk toevoegen (indien nodig) tot je een stroperige samenstelling krijgt:

Giet 2/3 van de compositie in een grote taartvorm, de mijne is 36/12 cm (als je kleinere vormen hebt, maak dan twee cakes, anders loop je het risico dat je in de oven morst), bekleed met bakpapier of ingevet met boter en bekleed met bloem:

Het resterende derde deel van het deeg wordt gehomogeniseerd met de cacao vooraf gemengd met de resterende 50 gram suiker en de 50 ml. van geconserveerde melk, giet dan in de vorm, over het vanilledeeg:

Verdiep het cacaodeeg met behulp van een vork in het vanilledeeg en draai het in de vorm om het gemarmerde effect te verkrijgen:

Plaats de vorm in de oven en bak 50-60 minuten op 175 graden Celsius, relevant is de klassieke tandenstokertest die, in de cake gestoken, er schoon uit moet komen als de cake gebakken is. Open in geen geval de ovendeur gedurende de eerste 30-35 minuten. Als je het gevoel hebt dat de cake te bruin wordt zonder dat hij van binnen is gebakken (wat de tandenstoker je laat weten), zet je het vuur lager tot 165 graden, dek je de cake af met een vochtig vel bakpapier en bak je verder tot hij klaar is.

De gebakken cake wordt voorzichtig uit de vorm gehaald, aan één kant omgedraaid op een grill (aan de langste kant natuurlijk: P). en laat het in deze positie staan ​​totdat het is afgekoeld, om te voorkomen dat het deeg blijft liggen. Nadat het is afgekoeld, poedert u het met poedersuiker of bedekt u het met een glazuur:

Snijd in plakjes en serveer eenvoudig of bij de koffie, een glas melk, enz.:

1. Het recept is niet door mij gemaakt, het is een Duits recept, honderden keren door mij geprobeerd en miljoenen Duitsers thuis

2. Ik heb een bepaalde baktemperatuur aangegeven als je je oven met nabadai kent, zet het vuur lager (165) en verleng de baktijd, eventueel afdekken met een vel bevochtigd bakpapier zodat het niet aanbrandt

3. als de tandenstoker er schoon uitkomt (gebruik een lange, voor spiesjes, om de bodem van de vorm te bereiken) is hij zeker gebakken

4. hoewel het gebakken is, gecontroleerd met een tandenstoker, heb je alle kansen om het te bederven zodat het er van binnen plakkerig uitziet als je geen rekening houdt met het koelproces dat aan één kant boven een grill ligt, ik liet dit zien met foto's maar het lijkt erop dat sommigen zelf hebben besloten dat het optioneel zou zijn, nou, dat is het niet!

Vond je dit recept lekker?


Taartrecept in drie kleuren & # 8211 Ingrediënt

1. Scheid eerst de eieren. Klop de eiwitten stijf met een snufje zout en de helft van de suiker, dus 4 eetlepels. Je krijgt een sterke meringue. Voeg de helft van de bloem toe en roer langzaam met een houten lepel zodat het deeg geen volume verliest.

2. Klop de dooiers met de overige 4 eetlepels suiker tot ze in volume verdubbelen en een lichte kleur krijgen. Voeg de olie toe en vervolgens de bloem, voorzichtig roerend. Je kunt ook vanille- of rumessence toevoegen.

3. Doe in een aparte kom de helft van de eiwitsamenstelling en de helft van de eidooiersamenstelling. Voeg twee eetlepels cacao toe en meng. Je krijgt 3 composities van verschillende kleuren.

4. Giet de samenstelling met cacao in een cakevorm, bekleed met bakpapier of boter. Zeef er een beetje cacaopoeder overheen, giet er voorzichtig de eiwitsamenstelling over. Verspreid met een lepel en zeef er een beetje cacao overheen. Dit begrenst heel goed de gekleurde lagen en laat de samenstelling niet combineren tijdens het bakken. De laatste laag is het dooierschuim.

4. Zet de cake 30 minuten in de oven op 170-180C.

Je kunt veel combinaties maken tussen kleuren, je kunt de volgorde omdraaien of gemalen walnoot toevoegen aan de compositie. De cake wordt geserveerd als deze volledig is afgekoeld.


Mogelijk gemaakt door Juicer.io

(5 punten / totaal aantal stemmen: 40)

Anca 5 jaar geleden - 16 mei 2012 11:00

Re: Check in twee kleuren

Wat ziet het er goed uit, ik vind je lekker!

Monica Mihaly 5 jaar geleden - 16 mei 2012 11:04

Re: Check in twee kleuren

monika 5 jaar geleden - 16 mei 2012 13:57

Re: Check in twee kleuren

dit supertaartwonder. vandaag maak ik het dankzij het recept.

Mira Andreea 5 jaar geleden - 16 mei 2012 17:37

Re: Check in twee kleuren

Ik heb het nu gemaakt en het staat al in de oven. Maar het bruine deel van het deeg komt er dikker uit. Zo was het bij mij tenminste. Dat is de reden waarom de cirkels, met verschillende dichtheden, niet erg goed uitkwamen. Dus ik raad degenen die deze cake willen maken aan om voor dit aspect te zorgen. Hoe kwam Ioana bij jou uit, zo consistent? Zo ja, hoe heb je dat gedaan? Ik probeerde wat meer melk in de bruine te doen, omdat ik me realiseerde dat het een probleem zou zijn, maar ik was bang om te veel melk te doen en ze kwamen er toch anders uit.

Ioana 5 jaar geleden - 16 mei 2012 17:41

Re: Check in twee kleuren

het bruine deeg is iets dikker, cacao en chocolade leiden tot dit resultaat (kijk op foto 2 hoe de randen van de kom te zien zijn, schoon waar ik langs kwam met een lepel, een teken dat het consistenter is). maar beide vloeien vrij gemakkelijk uit de lepel.
de cirkels in het bakje zijn niet gelijk te zien (zie foto 4), de bruine zijn dunner.
Ik wacht op je om het te knippen en me te vertellen hoe het is in de sectie!

Simona 5 jaar geleden - 16 mei 2012 17:52

Re: Check in twee kleuren

Het ziet er goed uit.
Gefeliciteerd met al je heerlijke recepten.

Laura Aioani 5 jaar geleden - 16 mei 2012 18:34

Re: Check in twee kleuren

Ioana, hoe heb je het deeg in de muffinvormpjes gedaan? gecombineerd in dezelfde vorm van muffin of apart?

diana 5 jaar geleden - 16 mei 2012 20:06

Re: Check in twee kleuren

hoewel ik maar heel zelden kook omdat de goede God me een man heeft gegeven die graag in de keuken zit, ik heb alleen de recepten van jou geprobeerd en ik kan zeggen dat ze elke keer geweldig waren, en vanavond omdat ik gasten heb om ze te verrassen met deze heerlijke taart.

Mari Ana 5 jaar geleden - 16 mei 2012 21:12

Re: Check in twee kleuren

Simona-Adina Hotea 5 jaar geleden - 16 mei 2012 21:14

Re: Check in twee kleuren

Mai, lieve meid, je bent briljant! Waar haal je deze "hekserij" vandaan, wat een klus. Ik kwam uitgeput thuis, maar ik denk dat ik je toetje waag, hoor.

Gheorghe Sanda 5 jaar geleden - 17 mei 2012 08:20

Re: Check in twee kleuren

Het ziet er goed uit! En natuurlijk ben je buitengewoon !!

Ioana 5 jaar geleden - 17 mei 2012 10:38

Re: Check in twee kleuren

Laura, ik heb het deeg gecombineerd. Ik doe het op dezelfde manier als in de ronde vorm, alleen doe ik het afwisselend met het theelepeltje.

huwelijksanne 5 jaar geleden - 17 mei 2012 10:43

Re: Check in twee kleuren

het is eenvoudig en effectief, maar ook goed.

Ioana 5 jaar geleden - 17 mei 2012 10:46

Re: Check in twee kleuren

Simona, niet echt van Joben, ik zag een cheesecake gemaakt met dit model en ik vond het lekker.

Simona-Adina Hotea 5 jaar geleden - 17 mei 2012 11:17

Re: Check in twee kleuren

Zoals ik gisteravond al zei, raad eens wie vanmorgen genoot van een plak cake en een glas melk?
PS: Om een ​​beroemde advertentie te parafraseren: "je hoeft geen kersen te zetten, maar ik kan er niets aan doen!" dus liet ik wat geurige kersen in de cacaolagen glijden.

Aleina 5 jaar geleden - 19 mei 2012 15:42

Re: Check in twee kleuren

Ik onderschrijf de bovenstaande uitspraken eenvoudig en smakelijk! is een onmisbaar recept in traditionalistische huishoudens in Turkije (vergezelt de onschatbare zwarte thee)) - met de vermelding dat in plaats van melk yoghurt wordt gebruikt - in dezelfde hoeveelheden!

Laura Aioani 5 jaar geleden - 7 juli 2012 17:39

Re: Check in twee kleuren

Beste Ioana, het resultaat is spectaculair! Het bleek erg goed en naar smaak. Mijn ronde bakplaat sluit niet meer zo goed af en ik was bang dat het deeg zou opraken dus ik deed er bakpapier in maar vergat het in te vetten met boter zodat de rand een beetje plakte. Vind je het oké om het bakpapier in te vetten met boter of olie? Si inca ceva..checul se scoate imediat dupa ce e gata sau il mai lasi in cuptor? Parca s-a retras putin dupa ce s-a racit.. Multumesc frumos

Laura Aioani acum 5 ani - 12 Iulie 2012 14:30

Re: Chec in doua culori

Deci. hartie de copt ar trebuie sa fie suficienta sau mai bine sa o ung cu ulei sau unt?

Ioana acum 5 ani - 12 Iulie 2012 14:34

Re: Chec in doua culori

daca pui hartie de copt pe fund tava nu mai trebuie unsa si data cu faina decat pe margine.
eu scot checul imediat ce e gata si nu mi se lasa.

anca acum 5 ani - 29 Iulie 2012 00:22

Re: Chec in doua culori

Am facut si eu checul si a iesit foarte bine, gustos si aratos . multumim pt reteta! Din experientele anterioare mai putin reusite, checul se lasa pt ca nu era suficient copt. Surprinzator, de data aceasta a iesit super ok, nu s-a lasat, probabil pt ca l-am tinut in cuptor inca un pic (5 min in plus).

Ela acum 5 ani - 15 August 2012 10:02

Re: Chec in doua culori

Salutare, sunt mare fan al site-ului, am facut deja chec de doua ori si sunt super incantata, la fel si cei care au ocazia sa il guste.
Spor in continuare, faci o treaba foarte buna si utila pentru cei care nu au tragere spre bucatarie.

geta acum 5 ani - 19 August 2012 09:02

Re: Chec in doua culori

Gabriela Pop acum 5 ani - 27 August 2012 17:55

Re: Chec in doua culori

Am mancat in Grecia cel mai bun chec din lumea asta , cum a zis si Adolecentul meu.In disperare am tot cautat retete de chec cu ciocolata si am facut alataieri seara 2 retete =3 checuri.Iti trimit una dintre ele seamana la gust cel mai mult cu cel visat .

Chec de ciocolata
Ingrediente:
225 g unt ,
250 g zahar,
1 plic zahar vaniliat ,
4 oua,
180 gr faina,
1 plic de budinca de ciocolata de la Dr.Oetker,
2 lg de cacao de la Dr.Oetker,
3 lgte rase de praf de copt, 125 ml lapte,
Preparare:
Se amesteca in vasul de mixer untul cu mixerul la viteza mare. Apoi se adauga zaharul si zaharul vaniliat pe rand. Urmeaza cele patru oua puse tot pe rand, cam la jumatate de minut distanta si se amesteca pana cand devine o compozitie omogena.
Separat se amesteca intr-un bol faina cu praful de copt, cacaua si praful de budinca. Se adauga treptat peste compozitia obtinuta anterior, apoi se pune laptele si amestecam din nou cu mixerul.
Am pus compozitia intr-o tava de chec .Se da lla cuptor pana cand checul a trecut testul scobitorii.
Iti atasez si o poza.

Ioana acum 5 ani - 28 August 2012 11:10

Re: Chec in doua culori

suna excelent Gabriela! pune si o poza cu o felie daca ai.

Gabriela Pop acum 5 ani - 28 August 2012 11:50

Re: Chec in doua culori

Ti-am trimis pe e-mail o poza , pe site nu mai pot posta .
Ca o completare , urmatoarea tura o sa adaug esenta si nuci.
Mi-am mai gasit aseara 2-3 retete interesante pentru chec.Te tin la curent.

Spor in activitati si numai bine.

Solomon Roxna acum 5 ani - 7 Septembrie 2012 09:36

Re: Chec in doua culori

O intrebare : Pot pune in prajituri in loc de o lingurita de amoniac o lingurita de praf de copt. Am o reteta de conuri, un fel de aluat pus pe un con si tavalit in nuca macinata care dupa coacere se umple cu crema. Caut de 2 saptamani amoniac si nu gasesc. Sper sa imi dati un raspuns sa ma apuc de treaba. O zi buna

Ioana acum 5 ani - 7 Septembrie 2012 09:40

Re: Chec in doua culori

eu nu folosesc amoniac deloc si daca in vechile retete ale mamei se cere amoniac pun intotdeauna praf de copt. deci raspunsul este da

Solomon Roxna acum 5 ani - 7 Septembrie 2012 09:42

Re: Chec in doua culori

oana acum 4 ani - 25 Februarie 2013 17:49

Re: Chec in doua culori

Arata foarte bine.am sa-l incerc si eu.

elena acum 4 ani - 15 Martie 2013 19:26

Re: Chec in doua culori

eu stiu o reteta de chec mult mai simplu si este foarte gustos voi folosi modelol tao cu cercuri miine ms de pont

Alex C. acum 3 ani - 16 Iunie 2014 18:59

Re: Chec in doua culori

ai putea sa pui aluatul cu posul ca sa iasa mai bine cercurile

Ana acum 2 luni - 1 Decembrie 2017 14:14

Re: Chec in doua culori

Salut Ioana. Multumesc (si) pentru aceasta reteta. Este cel mai gustos si echilibrat chec pe care l-am mancat pana acum. Unde mai pui ca este si frumos
Orice reteta de-a ta am incercat, si nu au fost putine, a fost minunata. Felicitari si multumesc

Ioana acum 2 luni - 4 Decembrie 2017 11:13

Re: Chec in doua culori

Iti multumesc si eu Ana pentru feedback! Ma bucur ca ti-a placut asa mult acest chec. Poate il incerci si pe cel cu afine.

Ana acum 2 luni - 4 Decembrie 2017 12:46

Re: Chec in doua culori

Cu siguranta il incerc si pe acela pentru ca mi-a facut demult cu ochiul. Checul este, cred, cel mai versatil desert pentru ca merge si la micul dejun, si ca pachetel pentru serviciu, si langa o cana cu ceai.
Oricum, orice reteta incerc de la tine nu am nici o emotie pentru ca stiu sigur ca va iesi ceva cel putin foarte bun, daca nu extraordinar.
Poate parea ca scriu cam. elogios, dar asa imi iau revansa pentru toate retetele incercate la care nu am revenit cu feedback


Chec in trei culori

Chec in trei culori: un desert usor de facut cu ingrediente la indemana oricui, care poate infrumuseta mesele de sarbatoare si nu numai.

Se poate servi alaturi de o cafea sau un pahar de lapte cald.

Pe blogul Ginei Bradea puteti gasi si alte retete de chec, cel putin la fel de simple si gustoase precum aceasta. Va las mai jos doar cateva exemple de asemenea retete:


Chec in doua culori

Dulci, sarate, pregatite cu adaosuri diverse, de la fructe, cacao, ciocolata, la branzeturi, spanac sau ciuperci, umede sau uscate, checurile constituie o gustare excelenta acasa, la serviciu sau la scoala.

La noi acasa se mananca extrem de bine indiferent cum aleg sa le prepar.

Reteta checului de fata e grozav de buna! Usor de facut, pufos si aromat, merge minunat la cafea sau cu lapte.

[ingredients title=”Ingrediente Chec in doua culori”]

 • 7 oua mari
 • 350 g faina alba
 • un plic praf de copt stins cu 2 linguri otet
 • 300 g zahar
 • 12 linguri apa
 • 10 linguri ulei
 • 3 linguri cacao + 3 linguri apa
 • o lingurita esenta rom
 • un vf cutit sare
 • zahar vanilat

Mod de preparare Chec in doua culori
Separa albusurile de galbenusuri.

Mixeaza spuma albusurile cu putina sare.

Pune cele 300 g zahar impreuna cu apa la fiert intr-un ibric. Lasa sa se dilueze complet zaharul, apoi mai lasa un minut la fiert.

Astepti doua minute sa se racoreasca usor siropul, apoi il incorporezi usor, in fir subtire, in albusurile batute spuma.

Mixezi galbenusurile cu uleiul, zaharul vanilat si praful de copt stins cu otet, cateva secunde.

Le adaugi peste albusuri, pui si faina si incorporezi totul amestecand usor de jos in sus.

Pui separat 1/3 din amestec si adaugi in el cacaua si cele 3 linguri de apa. Omogenizezi.

Ungi cu ulei doua tavite de chec, presari faina si imparti in ele in mod egal compozitia galbena.

Pui deasupra compozitia cu cacao, iar cu coada unei lingurite amesteci usor, circular, cele doua compozitii, dand un aspect marmorat checurilor.

Optional poti presara putina nuca tocata.

Introduci tavile in cuptorul preincalzit si coci checurile, la foc mic, pentru 35-40 minute – pana ce se rumenesc usor si trec testul cu scobitoarea.


Cornuri bicolore insiropate, pufoase, reteta de cornuri in 2 culori

Dupa ce am terminat de modelat cornuletele le punem in tava tapetata cu hartie de copt si le vom baga la cuptorul preincalzit la 160°C timp de aprox 20 de minute.

Timpul de coacere difera in functie de tipul cuptorului!

Asadar urmarim cornuletele, cand incep sa se rumeneasca sunt gata si este timpul sa le scoatem din cuptor! Le trecem prin siropul de zahar ars si le pudram cu nuca de cocos.

Este o reteta ce merita incercata, este spornica si readuce in casa mirosul si gustul copilariei.

Va multumesc ca ati realizat acest concurs, dandu-mi si mie ocazia de a participa.

Media notelor date de jurati este 7,50

Fiind printre primele retete din concurs primeste 1 punct din oficiu, deci nota finala este de 8,50.

Felicitari, este o reteta aratoasa si gustoasa si te mai asteptam si cu alte retete minunate.

Observatii din partea juriului:

Lipsesc pozele de prezentare ale produsului finit si poza cu sectiunea.

Rețete cu Gina Bradea » Retete » Cornuri bicolore insiropate, pufoase, reteta de cornuri in 2 culori


Pentru partea galbena a checului avem nevoie de:


- 1/2 lingurita de praf de copt


- coaja de portocala sau lamaie


Se amesteca cele 5 galbenusuri cu zaharul. Se adauga esenta de vanilie si coaja de lamaie sau portocala (eu am folosit coaja de portocala) si se amesteca bine.


In final se adauga uleiul si apoi faina cu praful de copt cernute in prealabil. Se amesteca usor evitand astfel formarea cocoloaselor.


Pentru partea alba avem nevoie de:


- 1/2 lingurita de praf de copt


Albusurile se bat spuma tare si se adauga zaharul ploaie.


Cand zaharul este perfect incorporat in spuma se adauga uleiul, urmat de faina si praful de copt cernute in prealabil.


In tava tapetata cu hartie de copt se toarna prima compozitie (partea galbena), dupa care se cerne cu sita mica una-doua lingurite de cacao.


Se toarna in tava a doua parte a checului, partea alba si se niveleaza cu un cutit cu lama lata!


Se da la cuptorul preincalzit la 180*C pentru aproximativ o jumatate de ora, sau pana ce checul capata o culoare aurie!

Puteti sa il pudrati cu zahar sau sa il serviti ca atare. este delicios! Alte retete recomandate:


Video: Seller Check-In #2 (Januari- 2022).